Keskkonnaagentuur kahtlustab, et Soomaal on metsa kirjeldatud viisil, mis võimaldab maksimumraiet

Metsaraie Soomaal.

FOTO: Kristjan Lust

Kodanikuühiskonna Eesti Metsa Abiks (EMA) kaebuse peale välikontrolli tekinud keskkonnaagentuuri (KAUR) hinnangul ei olnud võimalik tuvastada, kas inventuuri ajal olid metsa puude vanusenäitajad õiged, kuid tekkis kahtlus, et piiripealsetes olukordades sooviti raiet teha maksimaalses lubatud mahus. 

Reedel keskkonnaagentuuri kontrolli tulemusena selgus ameti kommunikatsioonijuhi Valdo Jahilo sõnutsi, et metsakorraldaja tööd võib pidada rahuldavaks ja suuri vigu ei esinenud.

"Siiski tekkis mitme eraldise puhul kahtlus, ehk on piiripealsetes olukordades metsa kirjeldatud nii, et võimaldada raiet maksimaalses lubatud mahus. Konkreetsed juhtumid hõlmasid metsa vanuse ja rinnaspindala hinnanguid, samuti metsauuenduse kirjeldamist," ütles Jahilo.

Kontroll tuvastas, et paljudel kinnistu eraldistel on tehtud veer- ja harvendusraied, mistõttu mets on võrreldes inventuuri ajaga väga palju muutunud. "Seetõttu ei olnud osal metsaeraldistest enam võimalik hinnata, kas metsakorraldaja kirjeldatud metsa näitajad olid inventuuri ajal õiged," nentis Jahilo.

EMA esitas eelmisel nädalal keskkonnainspektsioonile ja keskkonnaagentuurile avalduse, paludes Soomaal raie viivitamata peatada ja tellida uus, auditeeritud inventeerimine, mis hoiaks ära edasise keskkonnakahju.

Kodanikuühenduse andmetel tellis nimetatud osaühing möödunud aastal looduskaitseala metsa kohta uued inventeerimisandmed, mis näitab puistuid kohati 15–20 aastat nooremana kui eelmine, viis aastat varem tehtud inventuur. EMA hinnangul oli uus inventuur tellitud just selleks, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast, mille alusel on seal üle 80aastaste pehmelehtpuude raie keelatud.

Tagasi üles
Back