Keskkonnaamet: Pigem on õiged Soomaa kinnistu viimased metsainventuuri andmed
Lisatud video!

Eile Soomaal Tõramaal raieteemalisel ümarlaual nentis keskkonnaamet, et pigem on õiged hilisemad metsainventuuri andmed.

"Tahame teha keskkonnaagentuurile märgukirja või juhtida tähelepanu, et nad peaksid kaitsealadel olema eriti hoolsad. Aga me kaldume praegu arvama, et need viimased metsainventuuri andmed on üsna tõesed ja korrektsed, kuna me teame selle konkreetse metsatüki ajalugu üsna hästi," ütles Kaili Viilma, keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskaitse juhtspetsialist.

"See on kunagi olnud põllumaa ja me teame ligilähedaselt, millal ta on metsastunud. Selle tõttu me kipume arvame, et hilisemad andmed on tõesemad kui need, mis olid eelmises metsamajandamise kavas. Seal olid need vanused pigem üles hinnatud," möönis Viilma.

Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) andmetel tellis Soomaal kasutusvaldust omav osaühing looduskaitsealal paikneva metsa kohta uued inventeerimisandmed, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast, mille tõttu EMA esitas ametkondadale sellekohase kaebuse.

Tõramaal ümarlaual kogunesid kohalik kogukond ja huvigrupid, et arutada Sooma metsade majandamise hea tava ja selgitada, kuidas keskkonnaamet lähtub raie lubamisel või mittelubamisel seadusandlusest.

"Me arutasime selle üle pikalt, millised võiksid olla kontrollimehhanismid, kui keskkonnaagentuur metsaregistrisse uusi andmeid kannab," rääkis Viilma, "Et vaadata, miks on ühes metsa takseerandmete kogumis ühesugused andmed ja mõne aasta möödudes hoopis teistsugused."

"Kohalik kogukond oli väga põhjalikult ette valmistunud. Ja neil oli juba sõnastatud 20 ettepanekut, milles oli esile toodud, mida võiks Soomaal teisiti teha või täpsustada," selgitas Viilma. 

Paljud nendest ettepanekutest olid tema kinnitusel ka sellised, mille kohta riigimetsa majandajad ütlesid, et neid põhimõtteid riigimetsade majandamisel juba järgitakse või need on teostatavad.

Tagasi üles