Turismiettevõtjat teevad murelikuks turistide küsimused Eesti metsa kohta

Aivar Ruukel. Riisa raba, Soomaa rahvuspark.

FOTO: Mailiis Ollino/

Soomaa loodusturismi eestvedajale Aivar Ruukelile valmistavad turismiettevõtete riigikogu ja valitsuse poole pöördumise valguses isiklikult muret eelkõige turistide küsimused Eesti metsa kohta. 

"Praegu teevad muret Pärnumaad külastavate turistide suust üha tihedamalt kostvad küsimused: "Mis teil toimub?", "Miks te metsa niimoodi lagedaks raiute?"," avaldas Ruukel.

Turismiettevõtjast loodusemeest hämmastab, et lageraie kõrval teisi raiemooduseid nagu enam ei tunta. "Näiteks Heinastest edasi Riiga sõites on pilt teine: metsi majandatatakse püsimetsana, harvendusraie ja muud raieviisid, mis ei tekita õõvastavaid lagedaid kännustikke," nentis ta.

Turismiettevõtjad meenutasid täna riigikogu keskkonnakomisjonile, keskkonnaministrile ja majandusministrile saadetud pöördumises, et peale puidutööstuse leidub Eestis majandusharusid, mis sõltuvad just puutumatu looduse säilimisest.

"Eesti sihtkoha kuvand põhineb eelkõige kahel unikaalsel väärtusel: hästi säilinud terviklik keskaegne vanalinn ja metsik, puhas ja puutumatu, inimesest väga vähe mõjutatud loodus. Pärnumaa rannad, metsad ja sood on osa sellest," kommenteeris Ruukel.

Pöördumises märgivad turismiettevõtjad, et on välismaalastele uhkusega rääkinud Eesti puutumatust loodusest ja panustanud selle tutvustamisse suuri raha. "Kuid kasvava loodusvarade ammendamise tempo tõttu on paljudel tekkinud küsimus selle jätkusuutlikkusest. Turismiettevõtjaid paneb toimuv muretsema Eesti maine ja turismi rahvusvahelise konkurentsivõime pärast. Kui me ise neis väga olulistes küsimustes kahtleme, on ka väljapoole raske argumenteerida," seisab pöördumises.

Tagasi üles