Metsategu Soomaal: ettevõtjat võib oodata kahju hüvitamine

Kodanikeühenduse Eesti Metsa Abiks esindaja Indrek Vainu Soomaal raieroopas.

FOTO: Erakogu

Soomaal tegutsevat ettevõtet võib ees oodata trahv metsa lubatust hõredamaks raiumise eest ja ebaseadusliku raie teel tekitatud kahju hüvitamine.

Tellijale

Keskkonnainspektsioon alustas väärteomenetlust Soomaal tegutseva Strobus OÜ suhtes metsaseaduse para­grahvi alusel, mille kohaselt ei tohi harvendusraiet tehes viia puistu esimese rinde rinnaspindala sätestatust väiksemaks. “Sisuliselt tähendab see, et metsa ei tohi harvendusraie käigus raiuda liiga hõredaks. Kui suures ulatuses seda nõuet rikuti, me praegu veel selgitame,” selgitas keskkonnainspektsiooni nõunik Himot Maran.

“Kui metsaregistrist seda ala vaadelda, saab selgeks, kuidas Soomaa keskel rahvuspargi südames Natura 2000 alal toetusi saanud inimene on müünud raieõiguse või maakasutusõiguse teisele ettevõttele, mis on tellinud uue metsanduskava. Kuigi eelmine kehtis samuti,” selgitas kodanikeühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) esindaja Indrek Vainu. Tema sõnutsi oligi see selleks taotletud, et saaks uute andmete abil vanemat metsa maha võtta. Samuti on Vainu ütlust mööda veer-, harvendusraiete ja muude raieliikidega, mida kõnealusel maal lubatud, võimalik teha lageraie, mis tegelikult on Soomaal keelatud.

Tagasi üles