Ministeeriumis vormitakse uusi kalapüügipiiranguid

  • Pärnu jõe suudme merealal on vaja kehtestada püügikeeld, et kala jõuaks kudema.
  • Samas jääks osa rannakalureid ilma arvestatavast tulust.
  • Tõdeti, et meritindi arvukus on lahes kevaditi langenud, seega teeks keeld hea.

Sindi pais. Foto on illustratiivne.

FOTO: Ants Liigus

Keskkonnaministeerium kavandab Liivi lahe kalavaru säilitamise ja kasvatamise huvides Pärnu lahes ja Pärnu jõe suudmes kalapüügipiiranguid ja -keelualasid, mis on otseses seoses siirdekalade rännutee avamisega Sindi paisul.

Tellijale

Ministeeriumi ettepanekuid ja püügipiirangute karmistamise põhjendusi esitles Pärnumaa kalurkonnale keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin nõupidamisel Strandi hotellis.

“Sindi paisu eemaldamise projektiga on jõutud sinnamaani, kus tuleb üle vaadata Pärnu lahe kalakaitse meetmed ja kala­varu suurendamise viisid,” teatas Märtin. “Esmajoones on vaja kehtestada Pärnu jõe suudme merealal kalapüügikeeld, et meriforellid, lõhed, siiad, vimmad pääseksid koelmutele, ilma et nad kalameeste püünistesse satuksid.”

Tagasi üles