Anneli Entson: Unistus kutsehariduse tulevikust

  • Vaja on pikaajalist kava, kuidas erialade õppimine noortele atraktiivseks teha.
  • Kutsekool ei ole üksnes ametikool, vaid kompetentsikeskus.
  • Kutsekooli õpetaja peab olema kursis sektori arengu ja uue tehnoloogiaga.
  • Kutsekoolis peab olema võimalus omandada süvendatult reaalaineid ja võõrkeeli.

Hinnatud ja hästi tasustatud spetsialistid peavad tulema kutseharidussüsteemist.

FOTO: Urmas Luik

Pärast põhikooli lõpetamist jätkab haridusteed kutsekoolis vaid veerand noortest. Kuna rahvastik vananeb kiiresti ja tööealise elanikkonna suurus sellega väheneb, saab lahendus olla vaid meie inimeste parem haridus. Hinnatud ja hästi tasustatud spetsialistid peavad tulema just kutsekoolidest.

Tellijale

Tarvis on pikaajalist kava, kuidas vajalike erialade õppimine noortele atraktiivseks teha. Kutsehariduskeskused peavad spetsialiseeruma ja see tähendab, et erialade dubleerimine väheneb.

Kutsekool ei ole üksnes ametikool, vaid kompetentsikeskus, kus on tänapäevane ­sisseseade, väga head õpetajad, tihe koostöö tööandjate ja ülikoolidega.

Tagasi üles