Sindi pais võidakse avada juba sel suvel
Keskkonnaagentuur kuulutas välja Sindi paisu avamise ehitushanke

Sindi pais.

FOTO: Urmas Luik

Keskkonnaagentuuri tellimusel kuulutas riigi tugiteenuste keskus välja Sindi paisu avamise ja tehiskärestiku rajamise ehitustööde riigihanke.

Tegemist on rahvusvahelise riigihankega, mis võimaldab kõikidel hüdrotehnikarajatiste ehitamise kogemusega ehitusettevõtetel järgneva 45 päeva jooksul panna kokku oma pakkumus.

Hanke eesmärk on leida sobivate oskuste ja kogemusega lepingupartner, kes lammutaks Sindi paisu, rajaks selle asemele looduslähedase kärestiku ja taastaks sintlastele olulise välisujula.

Ehitusprojekt valmis pika töö ja läbirääkimiste tulemusel – leitud on kompromiss, mis arvestab nii vee-elustiku, ümberkaudsete elanike kui ettevõtjatega. „Aasta lõpus väljastati keskkonnaagentuurile kõik ehitusload ja nüüd tuleb leida partner, kes tööd ellu viib,“ selgitas keskkonnaagentuuri projektijuht Külli Tammur.

Hanke võitja ülesanne on rajada Sindi paisule kalade üles- ja allavoolu rännet võimaldav tehiskärestik, kuid enne tuleb paisu betoonosa kõrvaldada ja veetase paisjärves alandada. Samuti peab eemaldama paisu taga paiknevad setted, ehitama välja kallasrajad ja ligipääsud jõele ja rekonstrueerima Sindi välisujula.

„Detailne ülevaade töödest, tehnilisest lahendusest ja tingimustest lepingupartnerile on kirjas hankedokumentides, mis on kõikidele huvilistele kättesaadavad riigihangete registris,“ märkis Tammur.

Ehitustööde kestuseks Sindis on plaanitud kaks madalveeperioodi ja kolmas kulub kudealade rajamisele. Kui hange õnnestub, avatakse pais juba sel suvel.

„Loodan, et hankel osalevad tugevad tegijad, kes panevad kokku tingimustele vastavad pakkumused ja meeskonnad. Tihe konkurents tagab õiglase tööde maksumuse, kuid samal ajal suurendab vaidluste riski. Paraku teevad need projekti ajakava planeerimise keerukaks,“ selgitas projektijuht.

Pärnu jõe suudmest 14 kilomeetri kaugusel Sindi pais tõkestab (pool)siirdekalade rände ligemale 90 protsendile kude- ja kasvualadest, kujutades seetõttu suurimat ohtu Pärnu jõestiku ja lahe kalavaru säilimisele.

Sindi paisu kaladele läbipääsetavaks tegemine on osa projektist „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“, mida kaasrahastatakse ühtekuuluvusfondist.

Tagasi üles