N, 1.12.2022

Pärnu Koidula lõviklubi tunnustas maailmaparandajaid

Joosep Laik
, reporter
Pärnu Koidula lõviklubi tunnustas maailmaparandajaid
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
LC Pärnu Koidula poolt stipendiumitega autasustatud maailmaparandajad.
LC Pärnu Koidula poolt stipendiumitega autasustatud maailmaparandajad. Foto: Erakogu

LC Pärnu Koidula tunnustas seitset maailmaparandajat ja andis eile stipendiumid üle Pärnu Vanalinna põhikooli saalis.

Põhikooliõpilase-maailmaparandaja stipendiumi pälvis Vanalinna põhikooli seitsmendik Karoliina Liitmaa.

“Silmapaistvate õpitulemuste kõrval koolipere ühisesse tantsu panustamine, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks, koos klassikaaslastega veebilehe “Õppimine lõbusaks” loomine, loomade varjupaiga asukate elu helgemaks muutmine,” loetles LC Pärnu Koidula sekretär Kaja Grak viise, kuidas neiu on maailma parandanud.

Lasteaiaõpetaja-maailmaparandaja stipendiumi pälvisid Pillerpalli lasteaia vanemõpetaja-liikumisõpetaja ja tervisemeeskonna juht Sirje Aoveer ning Päikesejänku lasteaia vanemõpetaja Merit Kvatš.

Aoveer peab väga oluliseks pakkuda igale lapsele eduelamust ja tuge. Ta arvestab nende võimete, oskuste ning arenguliste ja individuaalsete vajadustega. Kogemusi on ta jaganud Pärnu linna ja maakonna liikumisõpetajatele ning Tartu ülikooli tudengeile. Turvalise liiklemise tagamiseks tänaval teeb Aoveer koostööd lastevanemate, pääste-, maantee- ning politsei- ja piirivalveametiga.

Kvatš kasutab laste vanuselistele eesmärkidele sobivaid aktiivõppe meetodeid, abistab ja toetab lapse individuaalset arengut. Ta toetab laste iseseisvust ja valikuid, jälgib ja dokumenteerib arenguga seotut ning annab vanematele regulaarselt tagasisidet laste arengu kohta. Õpetaja pöörab suurt tähelepanu väärtuskasvatusele ja rahvusväärikuse kasvatamisele. Meeleldi jagab ta kogemusi kolleegidega ja meedias. Tänu Kvatši IKT oskustele kutsuvad kolleegid teda tunnustavalt digimentoriks.

Õpetaja-klassijuhataja-maailmaparandaja stipendiumi pälvisid Kuninga tänava põhikooli õpetaja Anu Päit ja toimetulekukooli õpetaja Hanna Einaste.

Kasutades pärimuskultuuri ja projektiõppe vahendeid ning lõimides kirjandust, muusikat ja ajalugu, paistab silma Päidi oskus kasvatada oma riiki hoidvaid ja austavaid väärikaid kodanikke. Koos õpilastega on ta tutvustanud Eesti pärimuskultuuri kooli arvukatele väliskülalistelegi. Köitvad ja arendavad on Päidi eestvedamisel korraldatavad retked muuseumidesse.

Einaste oskab pakkuda erivajadustega õpilastele käsitöös mitmekülgseid arenguvõimalusi ja katsumusi. Tema töö põhieesmärk on õpilaste loovust arendada, käelist osavust ja praktilisi oskusi kodunduses ja jõukohastes majapidamistöödes. Ta lähtub õpilastest ja arvestab laste erivajadusi. Õpetaja eestvedamisel toimub koolis iga-aastane linnale mõeldud jõululaat. Kolleegid toovad esile tema aktiivse osalemise kooli arendustegevuses.

Huvikooliõpetaja-maailmaparandaja stipendiumi pälvisid kunstide maja õpetaja Kersti Adamson ja kunstikooli õpetaja Kristel Pajos.

Adamson on kasvatanud õpilastes maailma mõistmist tantsu ja liikumise kaudu. Ta on juhendanud aastaid õpilasi, kes on esindanud Pärnu linna ja Eesti Vabariiki nii kodulinnas kui ka välismaal. Ta teeb suurepärast koostööd projektis “Pärnu linn kui õpikeskus” üldhariduskoolidega ning koostöös õpilastega on välja andnud klassikalise muusika ja originaalkoreograafiaga loodud laste balletilavastusi. Igal õppeaastal tantsitakse kümme etendust, korraga osaleb 26 õpilast. Märkimisväärsed on klassikalise tantsu avatud tunnid ja kontsertkavad Pärnu muuseumis. Adamson kasvatab õpilasi nägema maailma rahu ja rahvustevahelist sõprust ning laiendab õpilaste maailmapilti rahvaste kultuure tutvustades, toetudes balletile.

Pajos on juhendanud noori, kes on läinud edasi õppima kunstikõrgkooli või edukalt ja loovalt hakkama saanud muudel elualadel. Pajost esitades kinnitati, et ta on Eesti Vabariigis üks paremini ettevalmistunud huvikooli õpetaja, kes teab ja oskab juhendada erivajadustega õpilasi. Ta on hinnatud kui algklassilaste kunstiringide juhendaja.

Märksõnad
Tagasi üles