20 aastat tagasi

FOTO: PP

Laupäeval tähistas Varbla oma koguduse 360. ja praeguse kirikuhoone 100. aastapäeva. Pidulikul jumalateenistusel olid külalistena praost Tiit Salumäe, Kullamaa õpetaja Ants Leedjärv ja katoliku preester Einar Laigna, endine Varbla koguduse pastor. Laulis Kullamaa kirikukoor.

On teada 25 kogudust teeninud preestri nimed, praegune pastor Reet Mägedi on Varblas teeninud ligemale 20 aastat. Esimene kivikirik valmis Varblas 1861. aastal. Et Paatsalu ja Paadrema inimesed hakkasid Hanila asemel Varblas kirikus käima, jäi kirik kitsaks ja 1898 ehitati see kolm sülda pikemaks, müürid viis jalga kõrgemaks ja 110 jala kõrgune uus torn.

(Pärnu Postimees 26. mail 1998)

Tagasi üles