Pärnu Vesi aktsiakapital kolmekordistus

AS Pärnu Vesi kuuluv Reiu pumpla.

FOTO: Ants Liigus

Pärnu linnavolikogu nõustus linnavalitsuse ettepanekuga anda AS Pärnu Veele tasuta üle Audru ja Paikuse osavalla vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja pumplad. Nii kasvab Pärnu Vee aktsiakapital pea kolm korda.

Enne üleandmist oli Pärnu Vee aktsiakapital 3,4 miljonit eurot, mis kasvas 9,6 miljoni euroni.

Pärnu linna ja osavaldade vara on Pärnu Veele tasuta üle antud seetõttu, et ettevõte saaks senisest tõhusamalt majandada ja vajadusel raha laenata. 

Enamik Pärnu linna vee- ja kanalisatsioonitorustikke on veefirmale tasuta loovutatud 2002. aastal. Hiljem on aktsiakapitali mitterahaliste sissemaksete kaudu suurendatud.

Peale Pärnu linna on Pärnu Vesi määratud vee-ettevõtjaks Audru (välja arvatud Lavassaare alev) ja Paikuse osavallas. Lavassaares ja Tõstamaa osavallas tegutsevad muud ettevõtted.

Enne üleandmist oli Pärnu Vee aktsiakapital 3 447 804 eurot. Pärnu Vesi aktsiakapitali väärtus kasvas 9 566 694 euroni, üle antavate varade väärtus on 6 118 890 eurot.

Tagasi üles