Külaliikumine Kodukant: riik vajab põhjalikku ühistranspordi uuringut

Maakonnaliini buss.

FOTO: Urmas Luik

Vabaühendus Eesti Külaliikumine Kodukant on seisukohal, et riik vajab enne suurte ja määravate otsuste tegemist põhjalikku üleriigilist ühistranspordi uuringut.

Kodukandi andmeil pole maainimestele võtmeküsimus see, kas ühistransport on kõigile tasuta või ei, vaid see, et lähtuda tuleb kohapealsete elanike reaalsetest vajadustest.

2017. aasta augustis Eesti külade maapäeval maapiirkondade esindajate vastu võetud manifest sõnastab väga selgelt vajaduse tegelda ligipääsetavuse tagamise ja parandamisega äärealadel. Haldusreformiga on kasvanud vajadus paremate ühenduste järele keskuste ja külade vahel, selle saavutamiseks tuleb tagada hästi toimiv ja paindlik ühistransport ning korrastada teevõrgustik.

Kodukant on seisukohal, et enne kui riik teeb maal elavate inimeste elukorraldust puudutavaid otsuseid, tuleb koostada põhjalikult reisijate reaalseid ootusi kaardistav uuring, mille põhjal saaksid nii riik, omavalitsused kui ettevõtjad teha vajalikke investeeringuid.

Euroopa Liidu ühistranspordikorralduse pikaajaline ja kestev eesmärk on tuua rohkem inimesi autodest bussidesse. Praegu pole bussipileti hind see, mis aitaks maainimeste seas sellist muutust esile kutsuda. Seni välja pakutud alternatiivid, lahendamaks olukord hajaasustusega piirkondades, kasutades IT- või nutirakendusi, ei ole efektiivsed, kuna tarvis on mõelda ka eakatele, kellele säärane tehnoloogia jääks võõraks. Niisiis ei lahendaks see olukorda tervikuna ega suunaks maal elavaid peresid lisaautost loobuma.

Külaliikumise Kodukant ootus riigile on, et riik analüüsiks teemat veel, pidades silmas eri võtmekomponente ja nendevahelisi seoseid.

Selleks toome esile kolm olulist valdkonda:

  • Tööhõive. Avalikel liinidel töötavatele bussijuhtidele väärikas palk. Viiendik maaliine teenindavatest bussijuhtidest elab ise maal ja nende keskmine vanus on üle 50 aasta. Senine palgasüsteem ei motiveeri noori sellele tööle, kuid regionaalse tööhõive seisukohast on teema äärmiselt oluline.
  • Kvaliteetne ja paindlik liinivõrk, mis arvestab elanike vajadustega. Eestis ei ole võimalik lahendada kõiki probleeme universaalselt ja tuleb arvestada, et see, mis tundub Harjumaal ainuvõimalik, ei ole tingimata mõistlik või realiseeritav Põlvamaal ja saartel.
  • Kohaliku tähtsusega teede korrashoid. On ebaõiglane jätta kogu vastutus kohalike teede korrashoiu eest omavalitsuste kanda või siduda see tingimuslikult tasuta bussipiletitega. Kohalikud teed ei teenida vaid ühissõidukeid, vaid on olulised muudeski valdkondades, sealhulgas maal tegutsevate väikeettevõtjate igapäevatööks ja päästevajadusteks.

Kodukant on seisukohal, et tervikliku lahenduseta jääb maksumaksja raha eest hüvede tasuta pakkumine maal elavatele ja töötavatele inimestele vaid sõnaks paberil.

Tagasi üles