Ühinenud Tori valla ajalugu: mitmest vallast rõngasvallaks

  • Juba 1920. aastail tõusis päevakorda vallapiiride reform.
  • 1937. aasta vallaseaduses eristati teineteisest valla elanikud ja kodanikud.
  • 1938. aasta seaduse järgi pidi kõik haldusüksused kandma eestipärast nime.
  • 1950. aasta läks Eesti haldusjaotuse ajalukku suurimate muutuste aastana.

Ajalooline foto Sindi ­linnavolikogu viimasest istun­gist.

FOTO: Marko Šorin

Nüüd, kui hal­dus(piiride)reform on teoks saanud, võib korraks minevikku vaadata. Käesolevas artiklis on tähelepanu all varasemad Are, Sauga ja Tori vald ja Sindi linn, mis nüüd ühinenult Tori valla nime kannavad.

Tellijale

20. sajandiks oli kihelkondade kui haldusüksuste tähtsus tuntavalt vähenenud. Näiteks kadus 19. sajandi lõpus kaardilt Sindi vald (praegu oleks see suuresti Paikuse vald, Sindi linn ja osa ­Tori ja Sauga vallast).

Täpsemalt sätestati vald kui omavalitsusüksus 1866. aasta 19. veebruari Baltimaade valla­kogukondade valitsemise seadusega, mis kehtis väheste muudatustega 1917. ja muudetud kujul 1937. aastani.

Tagasi üles