Linn hüvitab huvihariduse kuludest 100 eurot kuus

Jalgpallid. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Urmas Luik

Lastega Pärnu pered, kelle sissetulek pereliikme kohta jääb pärast eluasemekulude mahaarvamist alla 500 euro kuus, võivad linnavalitsuselt küsida laste huvihariduse ja -tegevuse toetust.

Toetuse määramisel arvestatakse ühe huviringi või -tegevuse kulusid lapse kohta. Arvesse lähevad osavõtutasud, kohalkäimiseks vajalik transpordikulu, isiklike vahendite soetamine, võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemine. Pärnu linnavalitsuse teatel arvestatakse mitme lapse puhul toetust iga lapse kohta eraldi.

Oluline on, et kulutuse tegemisest poleks taotluse esitamise ajal möödas üle 31 päeva. „Kui ostate näiteks jalgpallisaapad, tuleb 31 päeva jooksul taotlus teha. Perioodilise makse puhul tehakse kord poolaastas selgeks sissetulek ja toetuse võib poolaastaks korraga määrata. Arvestame õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus taotlus teha,“ rääkis linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver.

Hüvitada võidakse kõik huvihariduse või -tegevuse kulud, kuid mitte üle 100 euro lapse kohta. Sissetuleku piiriks on valitsuse kehtestatud töötasu alammäär (sel aastal 500 eurot kuus). Leibkonna ühe liikme netosissetuleku leidmiseks liidetakse kõigi liikmete sissetulekud, lahutatakse jooksva kuu eluasemekulud ja jagatakse tulemus leibkonda kuulujate arvuga.

Toetuse taotluse võib alla laadida Pärnu linnavalitsuse kodulehelt ja see tuleb saata e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.ee. Samuti võib ise tulla linnavalitsuse infolauda või piirkonna hoolekandekontorisse.

Haridusosakonna huvihariduse spetsialisti Kadri Rebase sõnutsi on toetust võimalik küsida ainult peredel, kes elavad varasema Pärnu linna haldusterritooriumil. Linnaga ühinenud valdades sellist toetust polnud. Pärnu linnavolikogu kavatseb küll juunis vastu võtta muudetud sotsiaaltoetuste korra, kus on ka huvihariduse toetus, kuid see hakkab kehtima järgmisest aastast.

Tagasi üles