Maanteeamet ei toeta ühtset piletisüsteemi

Pärnu bussijaam. Foto on illustreeriv.

FOTO: Mailiis Ollino

Pärnumaa ühistranspordikeskus (PÜTK) esitas 23. mail maanteeametile neli ettepanekut Pärnumaa avalike bussiliinide piletihindade kohta.

Sooviti 1. juulist ühtse pileti- ja sõidusoodustuste süsteemi rakendamist riigi tellitavatel Pärnumaa avalikel bussiliinidel, kusjuures ilma riigi lisatingimuseta, et nullist erineva piletihinna korral peaksid kohalikud omavalitsused jätkama oma eelarvest avalike maakondlike bussiliinide toetamist senises mahus.

Maanteeametil paluti võimaldada kehtestada Pärnumaa avalikel bussiliinidel sõidusoodustusi riigilt tasuta bussisõiduks ette nähtud raha arvelt, mitte omavalitsuste eelarvest. Avalikel bussiliinidel teenitavat piletitulu taheti kasutada Pärnumaa avalike bussiliinide taristu ja liinivõrgu arendamiseks kooskõlastatult maanteeametiga.

PÜTKi juhataja Andrus Kärpuk jäi asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud vastuse kommenteerimisel napisõnaliseks. “Maanteeameti vastus ei tee kedagi targemaks ega lahenda probleemi. Praegune vastus pole toetav ja esialgu lahendust ei ole,” ütles Kärpuk.

Homme koguneval omavalitsuste üldkogul tuleb arutlusele, kuidas asjaga edasi minna.

Tagasi üles