Jüriarraklik vanapagan või õnne ja jõu sümbolid – mis jõuab Tori valla lipule ja vapile?

Tori valla sümboolikakonkursi kavandid “Oda” ja “Vanapagan”.<br />  

FOTO: Liina Kald/Tõnu Kukk

Tori valla sümbolite ideekonkursil on jäänud sõelale kaks kavandit, mille kohalik sümboolikakomisjon tahab rahvahääletusele panna.

Ideeotsinguil laekus 23 autorilt kokku 73 vapi- ja lipukavandit, millest valla sümboolikakomisjon valis preemia vääriliseks seitse, jagades auhinnarahana 1000 eurot.

Komisjon valis premeeritud tööde seast välja neli kavandit ja saatis need heraldikanõuetele vastavuse hindamise ekspertkomisjonile, kuid ükski töö ei pälvinud täielikku heakskiitu.

Kõige enam vastas komisjoni hinnangul heraldikanõuetele kavand „Oda“, mille looja on Liina Kald. Autori kirjelduse kohaselt tähistavad rohelisel kilbil kuldse hobuseraua neli naela liitunud omavalitsusi. Lainelõige sümboliseerib soiseid alasid, valda läbivat Pärnu jõge ja veekogusid. Oda tähistab Eesti vanimat teadaolevat inimasulat Pullit. Samuti sümboliseerib oda jõudu, tugevust ja kaitset. Hobuseraud viitab Tori hobusekasvandusele. Tori tõugu hobune on tuntud väljaspool Eestitki. Ühtlasi sümboliseerib hobuseraud õnne ja edu. Kuldne värv tähistab kuldseid viljapõlde ja päikest. Roheline värv viitab metsadele, samuti loodus- ja jahiturismile. Must märgib ajaloolisi tööstusi.

Tori valla sümboolikakonkursi kavand “Oda”.

FOTO: Liina Kald

Tori valla sümboolikakomisjonis enim tähelepanu pälvinud ja riiklikule komisjonile hinnangu andmiseks esitatud kavand „Vanapagan“ ei vastanud aga ekspertide arvates nõuetele, sest kompositsioon ei ole heraldiline, kujundid pole reeglipärased ega arusaadavad.

Valla sümboolikakomisjon esitas koostöös kavandi autori Tõnu Kukega heraldikakomisjonile vaidlustuse, mille ootab vastust.

Tori valla sümboolikakomisjoni esindaja Erika Nõmme sõnutsi on Kukk heraldikaga väga palju kokku puutunud ja sümboolikale seatavate nõuetega kursis.

Tori valla sümboolikakonkursi kavand “Vanapagan”.

FOTO: Tõnu Kukk

„Ehkki vanapagan võib tunduda harjumatu, on autor oma kavandi idee ja tähenduse väga hästi ära põhjendanud,” kinnitas Nõmm.

Kuke pakutud vapil on punasel kilbil kuldne laineservadega harkrist, kaenlais kuuetised kimbud. Harkristi keskel on leekjate juuste ja habemega groteskne punane mask. Harkrist sümboliseerib Pärnu ja Navesti jõe ühinemist Tori Jõesuus. Üle-eestiliselt tuntud looduslikku vaatamisväärsust Tori põrgut tähistab põrgu peremees – vanapagan. Leeklõikes figuurid märgivad vanapagana kuuma elupaika. Kuldne on pühaduse värv, punane viitab paljanduvale devoni liivakivile, Sindi vabrikute ja kooli-kiriku tellisarhitektuurile ning Pärivere-Are maatõugu veiste ja Tori hobuste värvile. Lipp on vapilipp.

Tori vallavalitsus esitas vaidlustuse, sest vapp on kogukonna enesemääratluse märk ja selle sisu lähtub selle kogukonna või tema esindajate valikuvabadusest ja otsusest.

„Riigi tasandil rõhutatakse iga piirkonna omanäolisust, seega on oluline seda väljendada sümboolikaski. Kavand vastab igati selle piirkonna ajaloolisele traditsioonile ja rahva tahtele. Enesemääratluse ja märgina väljendumise initsiatiiv tuleb kogukonnalt konkursi korras ja Tori valla sümboolikakomisjon otsustas selle töö määrata üheks võimalikuks valla visuaalseks iseloomustuseks,” seletas Nõmm.

Nõmme sõnade järgi sooviks sümboolikakomisjon panna nii „Oda” kui „Vanapagana” rahvahääletusele, et kohalikud elanikud teeksid valiku, kumma kavandi järgi valla vapp ja lipp kujundada.

Millal rahvahääletuse tuleb, ei osanud komisjoni esindaja öelda. „Sooviks selleni võimalikult ruttu jõuda. Kui heraldikakomisjon selle kuu jooksul oma hinnangu saadab, saaks korraldada hääletuse ehk juulis või augustis,” avaldas Nõmm lootust.

Loe ka neid

Tagasi üles