Vana ülekäigurada tekitab segadust

Pooleldi eksisteeriv vöötrada Akadeemia tänaval vana postimaja ees.

FOTO: Urmas Luik

Inimestes on tekitanud küsimusi Akadeemia 7 (vana postimaja) esine ülekäigurada, sest seal puuduvad vastavad liiklusmärgid ja maha märgitud vöötrada on kulunud.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar selgitas, et selles kohas oli kunagi ülekäigurada, aga enam seda seal ei ole ja sellepärast pole ülekäigurada vastavate liiklusmärkidega tähistatud. “Kahjuks viib jalakäijaid segadusse osaliselt säilinud teekattemärgistus, mis ootab teekatte uuendamist,” ütles meedianõunik. Tema sõnade kohaselt on selles paigas plaanis uuendada teekatet, mis lahendaks probleemi, sest see kustutaks vana teekattemärgistuse osad. Millal töödega alustatakse, Roosaar öelda ei osanud.

Pooleldi eksisteeriv vöötrada Akadeemia tänaval vana postimaja ees.

FOTO: Urmas Luik

Põhjuseid, miks vöötrada sealt kaotati, on mitu: jalakäijad eelistasid ülekäigurada Kuninga tänava ristmikul ja kahel nii lähestikusel sebral ei olnud mõtet.

Jalakäijad võivad küll Rüütli ja Akadeemia tänava ristmikul sõiduteed ületada, kuid neil ei ole eesõigust. “Palume olla liikluses tähelepanelikud ja veenduda alati (ka ametlikul ülekäigurajal), et autojuht on teid märganud ja jõuab pidurdada,” lisas Roosaar.

Tagasi üles