Lõputöödes on iva poliitikutelegi

  • Seadusi treivatel ja meie elu suunavatel poliitikutel tuleks ­argielu tundmiseks süü­vida kolledži lõpetanute lõputöödesse.
  • Pärnu tudengid ei karda keerulisi ühiskondlikke teemasid.
  • Enamik kolledži lõpetajatest töötab uuritavas valdkonnas, sest üle poole tudengitest õpib töö kõrvalt avatud ülikoolis.

TÜ Pärnu kolledži tudengi Sandra Lillepa lõputööst selgus, et Lottemaa teemapargi külastajad on rahul näitlejatega ja lapsesõbraliku keskkonnaga.

FOTO: Urmas Luik

Milline on lastekaitsetöö kuvand elanike hulgas? Mis mõjutab Lottemaa teemapargi külastajate rahulolu? Kuidas aitab asenduskodu noori iseseisvaks eluks valmistuda?

Tellijale

Neid ja muidki teemasid käsitlesid lõputöödes Tartu üli­kooli Pärnu kolledži 131 tänavust lõpetajat. Nii põhjalikult ja pädevalt, et seadusi treivatel ja meie elu suunavatel poliitikutel tuleks ­argielu tundmiseks neisse süü­vida.

Pärnu kolledži kiitusega lõpetajate hulgas on avatud ülikooli turismi ja hotelliettevõtluse eriala magister Anneli Haabu, kelle teema oli “Turismisihtkoha arendus- ja turundusorganisatsioonide arenguvõimalused Eesti näitel”. Tööd juhendas kolledži turismimajanduse assistent Tatjana Koor ja retsenseeris rahandusministeeriumi maakondliku arendustegevuse nõunik Urmas Kase.

Tagasi üles