Pärnu ootab arengukava parandusettepanekuid

Pärnu linnulennult päikeseloojangul.

FOTO: Mailiis Ollino

Järgmise nädala algusest 14. augustini on Pärnu linna ja osavaldade elanikel võimalik tutvuda ühinenud omavalitsuse arengukava ja eelarvestrateegiaga, mille alusel laienenud Pärnut arendama hakatakse, ja lisada sinna parandusettepanekuid.

Arengukava seab sihid aastani 2035, eelarvestrateegia aastani 2023. Kui esimeses on linna peamisi arengusuundi kirjeldatud, siis teises on lähiaastate tuludel-kuludel juba rahanumbrid taga ja see võetakse aluseks iga-aastasel eelarve koostamisel.

Arengukava pole formaalne dokument, vaid sellest on näha, milliseks kujuneb Pärnu elukeskkond.

Kas Pärnust saab tänu Rail Balticule Tallinna eeslinn või iseseisev tõmbekeskus? Miks oleks vaja kõikide ehitiste püstitamisel looduskeskkonda väärtustada? Nendele ja paljudele muudele küsimustele vastata on nüüd õige aeg.

Arengukava ja eelarvestrateegiaga on võimalik esmaspäevast tutvuda Pärnu linna kodulehel, linnavalitsuse esimese korruse saalis, Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavallakeskuses. 

Arengukava ja eelarvestrateegia täiendus- või parandusettepanekud saab teha 14. augustini kella 17ni kas kohapeal või saata linnavalitsusele posti või e-posti teel. Ettepanekuid võetakse vastu osavallakeskusteski, kust need linnavalitsusse saadetakse.

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu algab 15. augustil kell 16 Pärnu keskraamatukogus. Pärast kohapeal ettepanekute analüüsimist võtab volikogu mõlemad dokumendid vastu.

Tagasi üles