Kohus esitas Riia maanteel juhtunud õnnetuse tõttu raele märgukirja

Kokkupõrge liinibussi ja sõiduauto vahel päädis kohtu märgukirjaga linnavalitsusele. Foto on illustratiivne.

FOTO: Ants Liigus

Pärnu maakohus koostas Pärnu linnavalitsusele kaebuse peale märgukirja, kuna Suur-Posti ristis on olemas otsesõiduks kohustav liiklusmärk, kuid sama ei nähtu asfaldimärgistusest. Kohus leidis, et liiklusõnnetuste vältimiseks on vaja seda olukorda parandada või vähemalt vastuolud kaotada.

Pärnu maakohtusse tuli märtsi keskel kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale, mille järgi karistati isikut 200eurose rahatrahviga. Väärteootsuse järgi põhjustas liinibussi 14 juht varalise kahjuga liiklusõnnetuse.

Bussijuht ei hoidnud tee- ja ilmaolusid arvestades sellist sõidukiirust ega pikivahet, mis vältinuks otsasõitu ees seisma jäänud sõidukile. Nii sõitis buss otsa selleks mitte ette nähtud kohas tagasipööret alustanud sõidukile.

Bussijuht aga leidis, et pole liiklusnõudeid rikkunud. Tema arvates oli autojuhi käitumine sedavõrd aimamatu, et õige kiiruse või pikivahe valimise võimalust ei tekkinudki.

Maakohus leidis, et pikivahe hoidmise kohustus jäi bussijuhil täitmata, kuid tühistas täna politsei- ja piirivalveameti tehtud otsuse. Kohus lõpetas bussijuhi suhtes väärteomenetluse, kuna ta on varem karistamata, tema süü ei ole suur ja väärteomenetluse jätkamiseks puudub avalik huvi.

Ühtlasi koostas kohus linnavalitsusele märgukirja, et tõsta liiklusohutust Riia maanteel.

Kohus märgib, et nii kesklinnast kui Riia poolt tulles on enne Henno tänava ja Suur-Posti ristmikku liiklusmärk 411 ehk „Kohustuslik sõidusuund otse”. See ei nähtu aga asfaldimärgistusest. Kohus leidis, et liiklusõnnetuste vältimiseks on vaja seda olukorda parandada või vähemalt vastuolud kaotada.

Tagasi üles