Võlg kultuurkapitalile viib Kivisildniku kohtusse

  • “Kultuurkapitali aruandlus on muudetud võimatuks,” nentis kirjanik.

Sven Kivisildnik.

FOTO: Meelis Meilbaum

“Lõpetati ühe olulisema Eesti luulekirjastuse tegevus!” teatas kirjanik Kivisildnik (kodanikunimega Sven Sildnik) Eesti kultuurkapitali otsuse peale esitada Pärnu maakohtule kirjastuse OÜ Jumalikud Ilmutused vastu hagi.

Kultuur­kapital ja Jumalikud Ilmutused on sõlminud 15 lepingut, mille alusel kultuurkapital toetused välja maksis. Siiani on Kivisildnikul esitamata aruanded aastatest 2015 ja 2016.

“Kui aruannet ei esitata, on kultuurkapitalil õigus toetus tagasi nõuda,” ütles kultuurkapitali kommunikatsioonijuht Kat­rin Seppel. Korduvatest meeldetuletustest hoolimata ei ole kirjastus aruandeid esitanud.

“Kultuurkapitali aruandlus on muudetud võimatuks,” nentis kirjanik. Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital toetab raamatute trükkimist. “See on ju absurd!” ütles seepeale Kivisildnik. “Kuidas sa trükid, kui ei kujunda ega toimeta?”

Ta selgitas tekkinud olukorda: “Mulle meiliti, et enam kulusid ei aktsepteerita, seega polnud mõtet aruandeid teha, niikuinii tuleb raha tagasi maksta. Raamatud on aga tehtud, seega ei saa maksta ja pole ka põhjust. Eraldused lõppesid mingil ajal põhjendamatult, lõppes tegevus ja aruannete tegemine.”

Seppel väitis, et Kivisildnik on hiljemgi eraisikuna taotledes saanud toetust nii kirjanduse sihtkapitalilt kui Pärnumaa ­ekspertgrupilt. Seega ei vasta tõele, et eraldused lõppesid.

Asjaolude sunnil ei jäänud kultuurkapitalil üle muud kui esitada Pärnu maakohtule Jumalike Ilmutuste vastu hagi, nõudes kirjastuselt 20 919,98 eurot.

Kohtu eelistung toimub 3. juulil.

Tagasi üles