Andrei Korobeinik: Seadusandluse omapära Pärnu linnas

  • Kui Pärnumaa vallad pidasid ­ühinemisläbirääkimisi, lähtusid kõik osalised põhimõttest, et 2017.–2021. aasta valitsemisperiood on üleminekuaeg ja nende nelja aastaga ei lähe ­liituvate omavalitsuste elanikkonna olukord halvemaks.

Pärnu linnavolikogu võimuliit tahab alandada toimetulekutoetuse saamise piirmäära. Näiteks Tõstamaa puhul 350 eurolt 140 euroni.

FOTO: Mailiis Ollino

Pärnu linnavolikogu liige Andrei Korobeinik (Reformierakond) kritiseerib võimuliidu kavatsust alandada toimetulekutoetuse piirmäära ja halvendada elanikkonna olukorda.

Tellijale

Pärnu volikogu juuni­istungi päevakorda pidi jõudma sotsiaaltoetuste korra muutmine. Eelmisel volikogu istungil läbis eelnõu esimese lugemise, olenemata opositsiooni saadiku vastuhäältest. Viimase volikogu päevakorda see punkt siiski ei jõudnud, kuna sotsiaalkomisjon ei suutnud kvoorumi puudumise tõttu eelnõud lõpuni menetleda, aga järgmine kord jõuab see tõenäoliselt volikogu saali.

Kõnealune eelnõu on paljuski tehniline. See ühtlustab eri sotsiaaltoetuste määrad uues suuremas omavalitsuses – eri toetusi on 16, nende maksmise reeglid ja määrad ei ole Paikusel, Audrus, Tõstamaal ja Pärnus ühesugused. Küll on selles tekstis paar põhimõttelist muudatust, mis tekitasid elava arutelu Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavallakogudes.

Tagasi üles