Uulus ja Reius möödub suvi kaevikute keskel

Uulus on alanud torustiku ehitus. FOTO: Ardi Truija

Tahkuranna valla keskuses Uulus on üles kaevatud maa ja alanud torustiku paigaldus, mille tulemusena keskasula saab uue joogiveetorustiku.

Peale vallakeskuse rekonstrueeritakse joogiveetorustik Pärnu ja Uulu vahel Reiu külas umbes 30 krundiga Reiutee suvilapiirkonnas. Sinna rajatakse ühtlasi kanalisatsioon, mida seal seni pole olnudki.

Tahkuranna vallavanema Karel Tölpi põhjendust mööda on selles kandis tihe asustus ja olemasolev kanalisatsioonitorustik läheb sealtsamast kõrvalt, sealsetes ülejäänud uuselamurajoonides juba on torustik.

Vald taotles nimetatud töödeks keskkonnainvesteeringute keskuselt ligemale 4,9 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot), millele lisandub omafinantseering 26 protsenti.

Töö peab olema tehtud oktoobriks, kuid saab eeldatavalt varem valmis. Uulus ehitab torustikke AS Terrat ja Reius AS Viimsi Keevitus. Vallavanema sõnutsi tundub selles valdkonnas olevat praegu kõigil palju tööd ja taas käes aeg, kui firmad ei taha pakkumisi esitada, kõnealusel hankel osales vaid kolm ettevõtet.

Alanud veeprojektiga vallas torustiku uuendamisele või rajamisele tiiru kindlasti peale ei tehta ja tööd jätkub järgnevateks aastatekski.

Vallavanem nentis, et Tahkuranna vallas on elanikud jagunenud hajali väikestesse asumitesse, nii Uulus, Võistes kui Reius elab pool tuhat inimest. Seetõttu pole vallal vaja täita neid nõudeid, mis on seatud üle paari tuhande elanikuga asumite tsentraalse joogi- ja heitveega varustamise suhtes. Seetõttu on töö maht suur, kasusaajate hulk aga väike ja raskem toetust taotleda.

“Hulle kohti meil ei ole, aga probleem on pigem see, et mitmes piirkonnas, kus võiksid torustikud olemas olla, need puuduvad. Mitu suvilapiirkonda on kanaliseerimata, pool Võiste alevikku on tarvis veel ehitada, seal on kanaliseeritud vaid kortermajade ümbrus. Uulus on vaja kanalisatsioonitorustik rekonstrueerida. Töid on arengukava järgi ikka väga palju teha,” loetles Tölp.

Mis sellest loetelust järgmisena ette võetakse, pole veel teada. Selge on vallavanema sõnutsi see, et neile, kes päris hajakülas elavad, pole iialgi mõistlik vedada ühisveetorustikku. Seal on puurkaev ainus lahendus ja selle ehituseks on võimalik elanikel taotleda toetust hajaasustuse veeprogrammist.

Tagasi üles
Back