Töötukassa: tahame vabaneda stigmast oma nimes

Töötukassa nimevahetus kaotab ära tekkinud stigma ehk töötusele rõhutamise.

FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees /

Töötukassa nimevahetuse eesmärgiks on vabaneda töötuse rõhutamisest.

„Töötukassa nõukogu otsustas ühehäälselt, et töötukassa võiks edaspidi kanda nime Eesti töökassa. Oli teisigi variante, näiteks töö- ja karjäärikeskus ning tööelukeskus, kuid nõukogu liikmed leidsid, et nimi töökassa säilitab paremini organisatsiooni järjepidevust ja kaotab samas ära tekkinud stigma ehk töötusele rõhutamise meie nimes,” teatas töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets.

Kuna nime muutmine on olnud koalitsioonileppes juba üle nelja aasta, ollakse tema sõnutsi muutuseks valmis ja praeguse seisuga ei ole plaanis töötukassa kontoreid nimevahetuse ajaks sulgeda.

Metsa jutu järgi saab nime muutmisega töötukassa töö sisu selgemaks kõigile, kes sinna pöörduvad. „Töötukassa nimemuutuse vajaduse tingis asjaolu, et praegune nimi iseloomustab ühte võimalikku episoodi inimese tööelust, aga töötukassa tegevused toetavad inimesi kogu nende tööelu vältel,” rääkis Mets.

Metsa ütlust mööda luuakse tuleva aasta algusest töötukassa juurde karjäärikeskus, mis ühendab senise Innove Rajaleidja pakutava karjäärinõustamise- ja infosüsteemi töötukassa senise karjääriteenuste süsteemiga.

„Karjäärikeskuse loomisega töötukassa juurde kasvab töötukassa roll oluliselt koolinoorte karjäärivalikute toetamiselgi. Töötukassa on muutumas tööelu teabekeskuseks, karjääri- ja tööturuteenuste arendajaks, kus koostatakse tööturu-uuringuid ja kaardistatakse vajadusi,” kõneles Mets.

Tagasi üles