Valitsus arutab Sauga ja Uulu teelõigu saatust

Tee-ehitus Pärnu-Uulu teelõigul 2012. aastal.

FOTO: Urmas Taul

Tänasel istungil teeb majandus- ja taristuminister Kadri Simson valitsusele ettepaneku kinnitada riigiteede hoiu põhimõtted ja rahastuse mahud kululiikide lõikes ja annab ülevaate kavandatavast tegevusest Eesti riigiteedel 2022. aastani.

Teehoiukava on koostatud maanteeameti ettepaneku alusel. Selles on arvestatud ka valitsuskabineti 11. mai 2017 ja 15. veebruari 2018 nõupidamisel otsustatut, sealhulgas Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel Pärnu–Sauga ja Pärnu–Uulu teelõigu neljarealiseks ehitamist. Samuti Are möödasõidu rajamist.

Finantseerimine nähakse ette riigi eelarvestrateegias ja riigieelarves.

Tagasi üles