Pärnus Pernova loodusmajas tutvusid kümned huvilised koduriigis kasvavate seentega.

Pernova loodusmaja seenenädal lõppes seenenäitusega, kus huvilised said tutvuda Eestis kasvavate seeneliikidega.
Seenenädalal õppisid seeni tundma koolieelikud ja algklassilapsedki. Samuti toimus seentega lõngavärvimise töötuba.