Turismitudengid aitavad Soomaad Euroopa looduspärandiks

Soomaa rahvuspargiga seotud ettevõtete külastuse eesmärk oli tutvuda kohapeal pakutavate võimaluste ja ettevõtjate arvamusega.

FOTO: Erakogu

Tartu ülikooli Pärnu kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse üliõpilased tutvusid Soomaa rahvuspargiga eesmärgiga koostada rahvuspargi säästva arengu strateegia.

Rahvuspargi säästva arengu strateegia on omakorda aluseks Soomaale, et taotleda EUROPARC Charter Parksi sertifikaati.

EUROPARCi föderatsioon on Euroopa loodus- ja kultuuripärandi võrgustik, mis on pühendunud Euroopa bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja säästvale arengule.

Tudengid kohtusid kohalike turismiasjalistega ja külastasid eri ettevõtteid, sealhulgas Kõpu külastuskeskust, Tipu söögituba, Tipu looduskooli, Põnka puhketalu ja Karuskoset.

Seminaridel arutleti Soomaa rahvuspargi kui sihtkoha kuvandi, külastajate, oma tööülesannete ja tugevate külgede üle.

Tagasi üles