Konkursil kogutakse maskeerimiskombeid

Euroopa kultuuripärandiaasta raames toimub kogumiskonkurss „Hakkame santima!“.

FOTO: Facebook

Euroopa kultuuripärandiaasta raames toimub kogumiskonkurss „Hakkame santima!“, millele oodatakse nii pildimaterjali kui lugusid maskeerimis- ja sanditamiskombestiku kohta.

Sügistalvisel ajal sanditamine on vana tava, näiteks mardi- ja kadripäeval ukselt uksele käimine, sokujooksmine aastavahetusel Saaremaal või jõulusandid teistel Eestis elavatel rahvastel.

Kogumisvõistluse väljundiks on jäädvustada meie oma rikkalikku, tähendusrikast ja loovat maskeerimis- ja sanditamiskombestikku. Tutvustada fotode, lühifilmide ja lugude kaudu eestimaalaste pärandit ja julgustada eeskätt noori seda kasutama.

Rahvakultuuri keskus ja Eesti folkloorinõukogu ootavad konkursile fotosid, lühifilme ja lugusid kohalikest elavatest maskeerimis- ja sanditamistavadest nagu mardi- ja kadrisandis käimine, sokujooksmine aastavahetusel, jõulu- ja vastlasandid.

Oodatakse ka vanu fotosid nüüdseks kadunud sanditamiskommetest, nagu näiteks hingesandid või sokujooksmine jõulude ajal.

Konkurss toimub 1. novembrist 5. detsembrini. Töid saab esitada pärandiaasta veebilehe kaudu.

Laekunud töid hinnatakse neljas vanuserühmas: algklassid, põhikool, gümnaasium ja täiskasvanud. Võitjad kuulutatakse välja detsembri lõpus. Valitud fotodest koostatakse kalendrid ja rändnäitus, mis hakkab käima Eesti eri paiku pidi.

Tagasi üles