Ringraja lähiümbruses ületas müra normi

PRN01: SUUR VŐIDUSŐIT 2014, AUTO24RING: PÄRNU, EESTI, 28JUN14- at/Foto ARDI TRUIJA PÄRNU POSTIMEES

FOTO: Ardi Truija

Audru ringraja lähistel eramu hoovis oli sõitude ajal müratase lubatust kõrgem, kuid pisut kaugemal asuvatel kruntidel jäi normi piiridesse.

Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja teatel esitas OÜ Rada aasta algul Pärnu linnavalitsusele taotluse algatada uus kinnistu detailplaneering, mis võimaldaks jagada Audru ringraja kinnistu mitmeks ja ehitada uusi hooneid-rajatisi.

Ringraja mürataseme uurimiseks tellis uuringu nii terviseamet kui linn. Ameti füüsikalabor mõõtis Audru ringraja müra 29. ja 30. juunil.

Praeguseks on selgunud terviseameti tellitud kolme mõõtepunktiga uuringu tulemused, linnavalitsuse tellitud aruanne kaheksa mõõtepunkti põhjal peaks valmima paari nädala pärast.

Labori mõõtmistulemused näitavad, et Audru ringrajast 275 meetri kaugusel eramu hoovis oli müratase suviste treening- ja võistlussõitude ajal 52,1–63,5 detsibelli ehk 2,1–13,5 detsibelli lubatust kõrgem. Ringrajast 1300 meetrit eemal maaüksusel mõõdeti müratasemeks 41,6–42,3 ja rajast 1625 meetri kaugusel eramu õuel 40,7–48,8 detsibelli. Seega jäi ringrajast kaugemal asuvate kinnistute müratase normi piiridesse.

2016. aastani reguleeris spordiürituste müra sotsiaalministri määrus. Praegu pole see enam eraldi reguleeritud ja terviseamet käsitleb ringrajal toimuvat äritegevuse käigus tekitatavat lärmi tööstusmürana. Keskkonnaministri määruse järgi võib äritegevusega teha elamualadel päevasel ajal (7–23) kuni 50detsibellist müra.

Rakendada meetmeid, et müra ei tõuseks üle normi, on omaniku kohustus. Järelevalvet välisõhus leviva müra üle teeb terviseamet. Linna kohustus on jälgida, et ringraja müratõkked vastaksid detailplaneeringule.

“Tehniliselt tähendab see müratõkete juurde- ja kõrgemaks ehitamist ja „aukude“ vältimist. Kas omanik kasutab selleks aedu, aedu, haljastust või midagi muud, on tema valida,” ütles Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar.

Planeeringu käigus jälgib linnavalitsus, et müra tõkestamise meetmeist piisaks ja ülenormatiivne müra igas planeeringu elluviimise etapis oleks välditav.

Tagasi üles