iDeal kampaania

Saarde volikogu langetab kolmapäeval tselluloositehase suhtes otsuse

Puidurafineerimistehase võimalik asukoht Saarde vallas.

FOTO: Est-For Invest

Saarde vallavolikogu hääletab, kas toetada Est-For Investi taotlust valitsusele ja lubada välja selgitada puidurafineerimistehase rajamise võimalikkus valla territooriumil.

OÜ Est-For Invest esitas Saarde volikogule avalduse toetada riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist Pärnu maakonna kolmes omavalitsuses: Saarde vallas, Häädemeeste vallas ja Pärnu linnas. Naabervaldu puudutab tselluloositehas seoses veevarustusega.

Est-For Investi avalduse kohaselt on tehasele tarvis leida ligikaudu 100hektarine sobiv maa-ala. Võtme-eeldused on Rail Balticu rajamine ja Pärnumaa kaubajaama sobivus ja ehitamine Saarde valla territooriumile, ühtlasi kiirraudtee Uulu–Valga maanteega ristumiskoha lõunapoolsesse lähedusse. Samuti on vaja tehasele vett võtta Pärnu jõest, kusjuures torustik kulgeks piki Rail Balticu koridori. Puhastatud heitvett peaks olema võimalik lasta Liivi lahte nii, et see ei mõjutaks merekeskkonda. 

Kui planeerimismenetluse ja mõjude hindamise järel selgub, et tehase rajamine valda on võimalik, lubab Est-For Invest osaleda valla taristu arendamises ja väljaehitamises.

Tagasi üles