Järelvaadatav: Saarde volikogu arutas Est-Fori tehase uuringute tegemise üle

Est-For Invest küsis hiljuti Saarde valla toetust, et asuda tegema uuringuid, selgitamaks välja puidurafineerimistehase rajamise võimalikkus omavalitsuse territooriumil. Täna võtab vallavolikogu selles küsimuses seisukoha. Pärnu Postimees tegi istungilt otsusele eelnenud arutelust otseülekande.

Volikogu esimees Kadri-Aija Viik andis toimetusele teada, et kavatseb hääletuse kinniseks kuulutada. Ta peab seda vajalikuks, et volinikud ei tunnetaks survet ning saaksid rahulikult mõelda ja otsustada.

Saarde valla põhimääruses seisab, et volikogu istungid on avalikud, ent volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu asjus kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volinikke kui selle vastu. Hääletamine volikogus on avalik, välja arvatud isikuvalimised, mis otsustatakse salajasel hääletusel.

Hääletamiseelse päevakorrapunkti tutvustuse lubas Viik siiski avalikuks jätta. Selles annavad ülevaate teemast Est-For Investi juhatuse liikmed Aadu Polli ja Margus Kohava. Neil on tutvustuseks aega kümme minutit.

Kuigi esialgses päevakorras oli hääletus tselluloositehase uuringu toetuse üle planeeritud kaheksanda päevakorrapunktina, tõstetakse see teiseks, sest üks volinik ei saaks muidu osaleda.

Tselluloositehast puudutava päevakorrapunkti arutelu algab volikogus umbkaudu kell 14.15.

Tagasi üles