Osavaldades karmistuvad abiraha saamise tingimused

Pärnu ­linnavalitsuse sotsiaalosakonna juha­taja Aika Kaukver kinnitas, et majandusraskustes ­inimeste sotsiaalne ­tugi Pärnuga ühinenud Paikusel, Audrus ja Tõstamaal osaliselt isegi suureneb.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu sotsiaalosa­konna juhataja Aika Kauk­ver sõnas aja­lehele nii: “Nendel inimestel ja peredel, kes on tõesti väikese sissetulekuga ja elavad toimetuleku piiril, osaliselt rahalise abi saamise võimalused isegi suurenevad.”

Tellijale

Jutt käib Paikusel, Audrus ja Tõstamaal enne Pärnuga ühinemist jõus olnud ja praegugi kehtivate pere sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemise korrast ja maksemäärast ning 1. jaanuarist 2019 Pärnu haldusterritooriumil kehtima hakkavaist ühtlustatud sotsiaaltoetustest.

Nii on Pärnu linna elanikel õigus sissetulekust sõltuvat toetust küsida ja saada neil, kel peale eluks hädavajalike kulutuste tasumist jääb kätte vähem raha kui riigi määratud ühekordne toimetulekupiir (140 eurot). Audru ja Paikuse osavallas on kõnealust toetust saada õigus siis, kui ­elaniku netosissetulek ei küüni ­kahekordse toimetulekupiirini (280 ­eurot), ja Tõstamaal koguni neil, ­kelle netosissetulek kuus jääb alla ­kahe ja poole kordse toimetuleku­piiri (350 eurot). Lihtne ja selge: sisse­tulekust arvestatakse maha häda­vajalikud elamiskulud ja kaalutakse toetuse andmist.

Tagasi üles