Õiguskantsleri hinnang: Saarde volikogu rikkus tselluloositehase arutelul seadust

Ülle Madise

FOTO: Jaanus Lensment

17. oktoobril, kui Saarde vallavoliku arutas tselluloositehase küsimust, palus volikogu esimees enne hääletust saalist välja minna kõigil külalistel, kaasa arvatud ajakirjanikel. Volikogu esimees põhjendas otsust sellega, et volikogu oleks mõjutamata ja sõltumatu.

Õiguskantsler andis hinnangu, et Saarde vallavolikogu esimehe otsus saata avalikult istungilt seda jälgima tulnud inimesed välja, oli vastuolus Saarde valla põhimääruse, seaduste ja põhiseadusega.

Õiguskantsleri selgitas, et kohaliku omavalitsuse aluspõhimõte on tegevuse avalikkus. Istungi avalikkus tähendab muu hulgas, et inimesel on õigus teda huvitavate päevakorrapunktide arutelu ja hääletust kohapeal jälgida. Kui aga külalistel palutakse istungiruumist lahkuda, riivab see nende põhiõigust vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat infot.

Hääletamine volikogus on avalik. Seadus ütleb, et ainult isikuvalimised toimuvad salajasel hääletamisel.

Siiski pole õiguskantsleri seletuse kohaselt iga inimese õigus volikogu istungil viibida absoluutne. Sellele seab piirid juba istungiruumi suurus. Ent kõnealusel juhul põhjendas volikogu esimees külaliste ruumist lahkumise nõuet sellega, et volikogu peab olema otsustamisel mõjutamisest vaba ja sõltumatu.

Volikogu esimehe otsus paluda külalistel saalist lahkuda oleks õiguspärane istungil korra tagamise äärmise abinõuna. Samuti oleks see õiguspärane istungi küsimuse arutelu suhtes kinniseks kuulutamise korral.

Tselluloositehase päevakorrapunkti arutelul külalised korda ei rikkunud ja arutelu ei kuulutatud kinniseks. Seega tegi volikogu esimees kõnealuse otsuse puhul kaalutlusvea. Kui päevakorrapunkti arutelu pole ettenähtud korras kuulutatud kinniseks ja istungil korda ei rikuta, tuleb volikogul teha avalikest huvidest lähtuvaid otsuseid istungi külaliste juuresolekul.

Siiski ei pea volikogu õiguskantsleri hinnangul tselluloositehast puudutavas päevakorrapunktis vastu võetud otsust üle vaatama. Saarde volikogu otsustas 17. oktoobri istungil toetada riigi eriplaneeringut oma territooriumil ja tselluloositehase rajamise uuringuid.

Tagasi üles