iDeal kampaania

Tselluloositehase vastased pöördusid valitsuse poole

Ornitoloog Mati Kose.

FOTO: Mailiis Ollino /

Laupäevaks oli petitsioonile „Me ei taha EstFori tselluloositehast Pärnumaale“ kogunenud 1064 allkirja.

​Petitsiooni algatajad leiavad, et kavandatav tehas on liiga suur, arvestades riigi puiduressurssi ja ohtu piirkonna loodus- ja elukeskkonnale.

Pöördumises seisab, et Pärnumaa lõunaosa on Mandri-Eesti parima õhukvaliteedi ja päikesepaistelisima piirkonnaga, kus  looduskeskkonna hea taseme hoidmine on strateegiline valik. Keskkonnaministeeriumgi on pöördujate teatel esitanud oma kirjaliku seisukoha, milles hindab Pärnumaad tehasele sobimatuks asukohaks tulenevalt Pärnu jõe ja vesikonna suurest looduskaitselisest ja kalanduslikust tähtsusest.

Valtsuse tähelepanu juhitakse tõigale, et ulatuslikud planeeringud on alati sündinud suure hulga huvirühmade koostöös. Selline arenguvisioon on  hiljuti valminud Pärnumaa merealade ruumiline planeering. Selles mereala kasutuskokkuleppes puudub tselluloositehase reoveetorustik ja selle väljalask.

Nendel põhjustel toetavad allakirjutanud riigi eriplaneeringu lõpetamist.

Petitsiooni algatasid Soomaa loodusgiid Aivar Ruukel, ornitoloog ja looduskaitsja Mati Kose ning kunagine Pärnu abilinnapea ja nüüdne lambakasvataja Mart Alliku. 

Tagasi üles