Kuulutati välja Rail Balticu hange Pärnust Eesti-Läti piirini

Kaherööpmelise elektrifitseeritud kiirraudtee pikkus lõigul Pärnust Eesti-Läti piirini on ligikaudu 93,5 kilomeetrit.

FOTO: Ants Liigus

Balti riikide ühisettevõte RB Rail AS kuulutas välja projekteerimise ja ehitusaegse järelevalve hanke Rail Balticu lõigul Pärnust Läti piirini, see tähendab viimase Eestisse jääva raudteelõigu kavandamise alustamist.

Ulatuslik hange hõlmab põhiprojekti ettevalmistamist, et ehitada raudtee alus- ja pealisehitis ja sellega seotud tsiviilrajatised.

Samuti puudutab hange toimeväärtusuuringute tegemist, ruumilise planeerimise lahenduste koostamist, üksikasjalikku tehnilist projekteerimist ja töövõtja järelevalve tagamist.

Kaherööpmelise elektrifitseeritud kiirraudtee pikkus Pärnust Läti piirini on ligikaudu 93,5 kilomeetrit. Teele jääb üheksa silda, sealhulgas 296meetrine sild üle Pärnu jõe, 15 maanteeviadukti, seitse raudteeviadukti, 11 ökodukti ja kaks jalakäijate tunnelit.

Samuti hõlmab hange rahvusvahelist reisijaterminali nii Pärnus kui Häädemeestel ja võimalikku Pärnu kaubaterminali koos möödasõiduteedega.

Kõnealune hange korraldatakse kahes osas. Esimeses etapis esitatakse taotlus oma kvalifikatsiooni kinnitamise kohta. Nõuetele vastavatele osalejatele antakse täielik tehniline teave hanke teises etapis, mille raames tehakse lõplikud ettepanekud. Esimese etapi taotluste esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2019.

Tagasi üles