Paikre käivitab reoveesette ja biojäätmete ringlussevõtu projekti

Paikre juhataja Kristo Rossman Raba tänava bioenergia tootmiskeskuse ees.

FOTO: Ants Liigus

OÜ Paikre käivitab reoveesette ja biojäätmete ringlussevõtu juhtprojekti, mida keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetas 2,73 miljoni euroga. 

Paikre sai toetust 2,73 miljonit eurot reoveesette ja biojäätmete kestliku koostöötlemise ja ringlussevõtu projektile, millega rajatakse Pärnusse jäätmekäitluskeskus, mis võtab ringlusse ligikaudu 7500 tonni reoveesetet aastas koos Pärnumaal liigiti kogutud köögi- ja sööklajäätmetega. Kogu projekti maksumus on 5,47 miljonit eurot.

Samuti toetas KIK Paikre projekti Pärnu linna ja Paikuse osavalla jäätmejaama inventari soetamiseks. Toetuse summad on vastavalt 20 788 ja 22 461 eurot.

Tagasi üles