Eraisikud ei pea KIKi kanalisatsioonitoetuselt enam tulumaksu tasuma

Tulumaksuseaduse muudatuse jõustumise järel ei pea eraisikud enam keskkonnainvesteeringute keskuselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma.

FOTO: Urmas Luik

Tulumaksuseaduse muudatuse jõustumise järel ei pea eraisikud enam keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma.

KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler leidis, et tänu juunis käivitunud toetuse taotlemise võimalusele ja nüüd lisandunud tulumaksuvabastusele jõuab kvaliteetne joogivesi üha suuremasse hulka kodudesse. Kui varem arvestati toetust välja makstes sellest maha tulumaks, siis nüüd seda enam ei tehta.

KIKi juhataja Veiko Kaufmanni sõnutsi kannab keskus juba toetuse saanud isikutele tulumaksuosa tagasi veel tänavuse aasta jooksul. Samuti tühistab keskus juba deklareeritud tulu maksu- ja tolliametis toetuse saanud isikutel, see tähendab, et seda toetust ei arvestata enam saadud tulu hulka.

KIK ei maksa aga tulumaksu tagasi neile, kes volitasid vee-ettevõtjat taotlust esitama. Sellisel juhul kannab KIK tulumaksu vee-ettevõtjale, kes teeb tasaarvelduse toetust saanud isikuga.

Toetust vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht paikneb niisugusel reoveekogumisalal, õnnestub kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist. Ühe kinnistu kohta tohib esitada ühe taotluse.

Toetuste summad jäävad 1382 ja 3792 euro vahele. Taotlemine käib e-toetuse keskkonnas või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu.

KIK menetleb taotlusi nende esitamisest 50 kalendripäeva ja pärast rahastusotsuse saamist on aega kuus kuud oma tööd ellu viia.

Eraisikute taotlusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks on KIKi laekunud 1001 summas 2,8 miljonit eurot. Nendest on positiivse rahastusotsuse saanuid 833 summas 2,3 miljonit eurot.

Praeguseks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toetuse abil liitunud 300 majapidamist ja seda on välja makstud natuke üle 847 000 euro. Taotlusvooru eelarve on kümme miljonit eurot ja taotlusi võetakse vastu eelarve täitumiseni, kuid mitte hiljem kui 2020. aastal.

Toetust antakse struktuuritoetuste 2014.–2020. aasta meetmest "Veemajandustaristu arendamine" ja Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Meetme töötas välja keskkonnaministeerium.

Tagasi üles