Jagatakse toetust taluarhitektuuri säilitamiseks

Vardja laastukatusega rehielamu.

FOTO: Ants Liigus

21. jaanuarist saavad eraomanikud taotleda muinsuskaitseametilt toetust ajalooliste taluhoonete korrastamiseks. Taotlusvooru aastaeelarve on 100 000 eurot, millega aidatakse kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja -maastiku omapära säilimisele.

Uus toetus aitab korrastada ajaloolisi talusid, sealhulgas neid, mis ei ole võetud riikliku kaitse alla. Eraomanikud saavad toetuse abil korrastada Eestile ainuomaseid taluhooneid, säilitades nende arhitektuurse väärtuse.

“Taluhoonestus on läbi aegade kõige arvukam Eesti maamaastikku kujundanud element,” ütles kultuuriminister Indrek Saar. “Eestis on häid näiteid taluarhitektuuri säilitamisest muuseumis: nii Eesti vabaõhumuuseumis kui ka mitmes paikkondlikus muuseumis. Puudu aga on olnud toetus taluarhitektuuri säilitamiseks selle algses paigas ja kasutuses, mis on väga oluline nii traditsioonilise arhitektuuri kui ka ehitusvõtete ja -oskuste säilitamiseks.”

Muinsuskaitseamet on seni toetanud muinsuskaitsealuste talude restaureerimist. Nüüd saavad toetust taotleda kõik teisedki omanikud, võtmata hooneid kaitse alla. Toetust võib taotleda talukompleksi kuulunud eluhoonele ehk üksikelamule, mis on ehitatud enne 1940. aastat. Kuna eterniitkatuste aeg hakkab läbi saama, on kõige suurem vajadus just katusetoetuse järele, mistõttu toetatakse taluelamu katusekatte vahetust ja selleks vajalikke töid, nagu näiteks kandekonstruktsioonide vahetus või projekteerimine.

Taotluste esitamise tähtaeg lõpeb 18. veebruaril 2019. Toetuste jagamist korraldab muinsuskaitseamet. Täpsemat infot taotlusvooru tingimuste ja taotlemise kohta leiab ameti kodulehelt.

Neli aastat vältava juhtprojektiga suunatakse taluarhitektuuri restaureerimisse kokku 400 000 eurot.

Tagasi üles