Maavalitsus tunnustas kolledži diplomande

Tartu ülikooli Pärnu kolledž.

FOTO: Tartu ülikooli Pärnu kolledž

Emakeelse ülikooli aastapäeva eel tunnustas Pärnu maavalitsus taas kolledži diplomande, andes lõputööde põhjal välja kolm stipendiumi.

Tartu ülikooli Pärnu kolledži lõpetanute lõpu-, diplomi- ja bakalaureusetööde hulgast parimate valikul lähtus konkursikomisjon enim Pärnu maakonna arengu temaatikast.

Žürii liige, maavalitsuse arengutalituse juhataja Urmas Kase mainis, et pärast põhjalikku arutelu kolledži juhtide pakutud seitsme lõputöö taseme ja huvipakkuvuse üle maakonna edendamise seisukohalt jäid sõelale kolm.

Esikoha vääris Kristi Kabermaa uurimus “Psühhosotsiaalsete ohutegurite ja tööstressi mõju personali töörahuolule Valmos OÜ näitel”, mida juhendas ettevõtlusosakonna juhtimise lektor Gerda Mihhailova.

Teiseks jäi Elika Kaldoja uurimus “Brändi Romantiline Rannatee kasutus ja arenguperspektiivid sihtpiirkonna toote- ja teenusepakkujate seas”. Juhendaja oli turismiosakonna turismimajanduse lektor Heli Müristaja, kaasjuhendaja õpetaja ning turismiettevõtja Marika Kose.

Kolmandale kohale paigutas žürii Catri Roosalu lõputöö “Sündmuse sotsiaal-kultuuriline mõju kohalikule kogukonnale Pärnu jääfestivali näitel”, mida juhendas Heli Müristaja.

Konkursi alus on TÜ Pärnu kolledži ja maavalitsuse vahel 2. detsembril 1999 sõlmitud koostööleping.

Seekordne Pärnu maavalitsuse välja kuulutatud konkurss oli 12.

Tagasi üles