Võttes arvesse omavalitsuses elavate noorte arvu, leidus huvikoole kõige rohkem Kihnu vallas, kus 1000 noore kohta oli 7,2 huvikooli.
Võttes arvesse omavalitsuses elavate noorte arvu, leidus huvikoole kõige rohkem Kihnu vallas, kus 1000 noore kohta oli 7,2 huvikooli. Foto: Karoliine Aus

Hiljuti avaldatud artikli­kogumikust “Eesti piirkondlik areng. Noored Eestis” selgub, et Pärnumaa noored on ettevõtlikud ja aktiivsed huvihariduses osalejad.

Hiljuti avaldatud artikli­kogumikust “Eesti piirkondlik areng. Noored Eestis” selgub, et Pärnumaa noored on ettevõtlikud ja aktiivsed huvihariduses osalejad.