Kuulutati välja Kesklinna silla projekteerimise riigihange

Pärnu Kesklinna sild.

FOTO: Mailiis Ollino

Pärnu linnavalitsus võttis märtsis vastu Kesklinna silla projekteerimistingimused, mille järgi silla renoveerimisel säiliks selle senine kandevõime ja silda saaks laiendada kümnelt meetrilt 16ni. Sel nädalal kuulutati välja riigihange, leidmaks projekteerija.

Projekteerimistingimused näevad ette silla seniste konstruktsioonide ümberehitustöid ning sõidu-, jalakäijate ja kergliiklusteede laiendamist. Projekteerimise käigus selgitatakse välja silla tehniline seisukord ja kavandatakse remonditööd.

Silla kandevõime on 80 tonni ja jääb samaks. Projekteerija hakkab otsima viise sillaalust kõrgust suurendada, et veesõidukid paremini läbi mahuksid. Silda ei tehta avatavaks, sest see tekitaks kasutajatele põhjendamata ebamugavusi.

Ühe sõidurea laiuseks kavandatakse vähemalt 3,5 meetrit. Praegu on see kolm meetrit ja õnnetuse korral ei pruugi operatiivautod üle silla pääseda.

Jalakäijate ja jalgrattateed ehitatakse silla mõlemale poole. Projekteerijal soovitatakse kavandada sillale taskuid ja muid vaatekohti, mida saaks liiklust takistamata kasutada. Peale teede ja sillaaluse valgustuse kasutatakse dekoratiivvalgustust.

Kesklinna silla uuringute ja arhitektuursete lahenduste esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 16. august. Põhi- ja tööprojekti koostamise ja esitamise tärminiks 16. detsember. Projekt peab ehitusloa saama tuleva aasta 28. veebruariks.

Kesklinna silla remondiga on plaanis alustada järgmise aasta juunis, et sild saaks uuendatud 2021. aasta juuniks. Viimati läbis sild kapitaalremondi 1995.–1996. aastal ehk üle 20 aasta tagasi. Töid loodetakse teha nii, et enamiku ajast on liikluseks suletud ainult pool sillast ja alaline ülepääs oleks tagatud ühis- ja operatiivsõidukitele ja jalakäijatele.

Tagasi üles