Väliseesti õpetajad süvendavad teadmisi Tõstamaal

Juuli viimastel päevadel tuleb Tõstamaale suvekooli ligikaudu 60 eesti keele ja kultuuri õpetajat, kes töötavad välismaal.

FOTO: Eesti Instituut

Juuli viimastel päevadel tuleb Tõstamaale suvekooli ligikaudu 60 eesti keele ja kultuuri õpetajat, kes töötavad välismaal.

Tullakse kokku, et kuulda uutest digiõppevahenditest, eesti keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetamisest, lastekirjandusest, loodus- ja muuseumikoolitusest, rahvapärimusest ja -tantsudest ning rahvuslikust käsitööst.

Koolitusel vahetavad õpetajad ja lasteringide juhendajad kogemusi, sest kuigi tegutsetakse eri riikides, on õppetöös sageli samad teemad ja küsimused. Kõige kaugemalt tullakse Austraaliast, USAst ja Kanadast. Osalejate hulgast leiab nii täiskohaga kooliõpetajaid kui ka pühapäevakoolide õpetajaid ja ringijuhendajaid, kes töötavad suuresti vabast ajast ja missioonitundest.

2019. aastal on välisriikides üle 4000 lapse, kes õpivad eesti keelt kas üldhariduskoolis (Euroopa koolid, Riia ja Stockholmi Eesti kool), valikainena (Soomes ja Rootsis) või pühapäevakoolides ja lasteklubides.

Väliseesti õpetajate suvekool on järjekorras 12. ja selle korraldab MTÜ Eesti Instituut koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. Suvekooli korraldamist rahastatakse rahvuskaaslaste programmist.

Tagasi üles