Korrahoidjad Pärt ja Tormis

Nii nagu Valgre kuju puhul võiks ka jõe äärde paigaldada kõlarid, kust kostaks näiteks Arvo Pärdi, Veljo Tormise või mõne teise Eesti helilooja muusika.

FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees /

Ajakirjanik Sirje Niitra kirjutas (09.08) Pärnu Postimehes, kuidas jõeäärsest mõnusast puhkekohast on kujunenud molutavate noortekampade kogunemiskoht. Samasugune vaatepilt avaneb linnas veel nii mõneski paigas, mistõttu võiks probleemi lahendamisel liita harjumuspärase ja vahest pisut ebatavalisema meetodi.

Me oleme harjunud, et probleemiga peab tegelema mõni isik või asutus. Täpselt samuti on avalikku ruumi häirivate noortekampade puhul, kui pilgud pööratakse enamasti just politsei poole. See ei ole vale suund, kuid lahendustena võiks peale tavaliste meetmete kaaluda alternatiivseidki.

Üks selliseid on klassikaline muusika, mida paljud linnad kasutavad jõukude käitumise mõjutamiseks. Süvamuusikal on rahustav toime ja kuna see pole noorte lemmikmuusikastiil, lähevad kambad mujale. Näiteks Londonis mängiti klassikalist muusikat metroopeatustes ja selle tulemusel vähenes märgatavalt kuritegevus ja vandalism.

Tegelikult poleks avalikus kohas muusika mängimine Pärnus midagi uut, sest Raimond Valgre mälestusmärgi juures kuursaali kõrval kõlab helilooja looming juba aastaid. Nii nagu Valgre kuju puhul võiks ka jõe äärde paigaldada kõlarid, kust kostaks näiteks Arvo Pärdi, Veljo Tormise või mõne teise Eesti helilooja muusika.

Hea õnnestumise korral suudaks muusika seal kogunevad jõugud minema peletada ja pakkuda inimestele rahulikku paika, kus õhtuti jalutades või pinkidel istudes aega veeta.

Kuigi klassikalise muusika mängimine avalikes kohtades ei lahenda probleemi tervikuna, vaid heal juhul suudab mõjutada probleemse seltskonna käitumist ja paiknemist, tuleks seda vähemalt kaaluda.

Muidu jääbki puhkekoht Pärnu jõe ääres sigadusi korda saatvatele kampadele, kes peletavad kaaskodanikud sealt eemale ega oska hinnata sinna ­loodud mõnusat keskkonda.

Tagasi üles