Avalik pakt

Molotov-Ribbentropi pakti ja lisaprotokollide Nõukogude poole eksemplar.

FOTO: Fond Istoritšeskaja Pamjat

Sel nädalal räägitakse palju Molotovi-Ribbentropi paktist ja Balti ketist. Esimesest möödub 80 ja teisest 30 aastat. Pakt, mille avalikustamist Hirvepargis nõuti, oli tänu lekitajale mõni tund pärast allkirjastamist koos salalepetega teada. Vaid raudse eesriide taga tehti kõik, et salasobingut eitada.

Liitlased jõudsid paktini Nürnbergi protsessil, kuid Nõukogude peasüüdistaja Roman Rudenko energilisel sekkumisel õnnestus NSV Liidul ohtlikku kari vältida. Ent olnut ei saanud Ribbentropi poomisega olematuks tunnistada.

Nimelt langes Saksa Auswärtiges Amti (välisministeerium, asutatud 1870) arhiiv täielikult ameeriklaste kätte, kes vedasid selle ookeani taha. 1954. aastal ilmusid tõlgitud dokumentide kogumikud “Documents on German Foreign Policy 1918–1945”.

1960. aastatel tagastasid ameeriklased arhiivi Saksamaa Liitvabariigile ja sealgi publitseeriti dokumendikogu uuesti, aga saksa keeles. Nüüd algab kõige huvitavam, millest rääkis ajaloolane Kaido Jaanson (1940–2015). Nimelt oli Moskvas väliskirjanduse raamatukogu lugemissaalis dokumentide ingliskeelne kogu avariiulitel saadaval! Saksakeelne peideti arusaadavatel põhjustel, et MRPd varjata, erifondi.

1988 sügisel külastasid Turu ülikooli politoloogiatudengid Tartu riikliku ülikooli ajalooõppureid ja tõid kaasa hulga kirjandust.

Mulle kui ühele kohtumise korraldajatest kingiti MRP ja salaprotokollide ingliskeelse tõlke fotokoopiad samast ameeriklaste dokumendikogust. Mõistagi leidus huvilisi ja MRP salasisu konspektida tahtjaid palju ja nii need koopiad kadunuks jäidki. Ent kõik salajane saab kunagi avalikuks.

Tagasi üles
Back