Galerii: piiskop pühitses ametisse Pärnu-Jaagupi kiriku uue vaimuliku

Pühapäeval ordineeriti Eesti evangeelse luterliku kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma otsusega diakoniks ehk abivaimulikuks kohalik elanik Jane Vain. Ta pühitseti ametisse Pärnu-Jaagupi kirikus toimunud armulauaga jumalateenistuse käigus, ühtlasi määrati Vain Pärnu-Jaagupi kirikumõisas tegutseva Pärnu-Jakobi koguduse diakoniks.

Kirikupea oli määranud Vainu ordineerijaks piiskop Joel Luhametsa ja assistentideks assessor Ove Sandri ja Vigala kiriku õpetaja Kristiina Jõe, jumalateenistusel laulis Jakobi naiskoor.

Päikeseline pühapäev tõi Pärnu-Jaagupi kiriku rahvast tulvil, kohal oli nii kohalikke ja koguduse liikmeid, kui sõpru ja tuttavaid.

Vain on lõpetanud Tartu ülikooli psühholoogia erialal, töötanud aastaid sotsiaalvaldkonnas ja olnud ametis kriminaalhooldajana.

“Koguduse diakonina ootab mind ees kaks peamist suunda. Möödapääsmatu on tegelda majandusliku poolega, esmajoones on vaja kirikuhoone katuse renoveerimise jätkamiseks kirjutada projekt töödeks vajaliku rahastuse taotlemiseks. Teiseks inimesed: tahan olla kogudusele ja kohalikele kohapeal olemas ja edendada kogukondlikku koostööd. Nii väikeses kohas saab palju asju ära teha ühistegemiste käigus,” nimetas Vain eesmärke.

Vainu teekond abivaimulikuks saamiseks algas koguduse taotlusest tema diakonikoolituse saamiseks, samuti läks vaja soovitajaid. Seejärel toimus EELK konsistooriumi ees sisseastumiseksam ja Vain tunnistati koolitussobivaks.

Diakonikoolitus kestis neli kuud, kursus lõppes teoreetilise ja praktilise eksamiga. Abiõpetajast õpetajaks saamiseks tuleb omandada magistrikraad teoloogias. Vainul on õpingud läbitud ja ees ootab magistritöö kirjutamine.

EELKs on üle 200 vaimuliku ja diakoni, kellest iga viies on naine. Pärnu-Jaagupi koguduses on Vain esimene naisvaimulik.

Pärnu-Jakobi kirik ehitati kihelkonna kirikuks ja see teenis ka Kaisma-Kergu ja Are piirkonna elanikke. Praegu on koguduse liikmeid 900, kellest ligikaudu 160 maksab kiriku aastamaksu.

Koguduse eelmine õpetaja Tõnu Taremaa, kes teenis kogudust 2005. aastast, suundus aprillis 2018 Pärnu Eliisabeti kiriku kogudusse. Peale Taremaa lahkumist asus Pärnu-Jakobi kogudust teenima hooldusõpetajana ajutiselt Kristiina Jõgi.

Pärnu-Jaagupi kiriku ajalugu

  • Pärnu-Jaagupi kirik kuulub Eesti evangeelsele luterlikule kirikule,
  • arvatavasti on see ehitatud puust esikiriku asemele aastail 1531–1534,
  • tegemist on noorima gooti stiilis kirik Eestis,
  • kirik on pühitsetud palverändurite kaitsepühakule apostel Jaakobus Vanemale,
  • kirikut kasutab Pärnu-Jakobi kogudus,
  • kiriku altar on ehitatud 1793,
  • 1901 valminud altarimaali “Kristus ristil” on maalinud kunstnik Ants Laikmaa, see on koopia Tallinna toomkirikus asuva Eduard von Gebhardti altaripildist,
  • 1660 valminud evangelistide kujudega barokk-kantsli autor on Elert Thiele,
  • kiriku orel on valmistatud Walkeri töökojas Riias 1895. aastal.
Andmed: Vikipeedia
Tagasi üles