P, 26.03.2023

Kohaliku omaalgatuse programm ootab toetustaotlusi

Merle Rallmann
, veebitoimetaja
Kohaliku omaalgatuse programm ootab toetustaotlusi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Pärnumaa võidupüha maraton Torist Pärnusse oli üks maakondlikke ettevõtmisi, mida toetas kohaliku omaalgatuse programm.
Pärnumaa võidupüha maraton Torist Pärnusse oli üks maakondlikke ettevõtmisi, mida toetas kohaliku omaalgatuse programm. Foto: Urmas Luik

Taas on avatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkele ja püsimisele.

“Peale paikkonna on inimestele sageli elukohaga rahulolemiseks määrav tegur inimesed, kellega nad lähestikku elavad, ehk kogukonnal on meeldiva kodutunde tekkeks järjest suurem osa,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. “On tunnustamisväärne, kui leidub inimesi, kes tahavad vabatahtlikult panustada aega ja energiat kodukandi paremaks muutmisse. Et neile ja nende kogukondade tugevdamisega seotud tegevusele jõudu juurde anda, pakume võimalust taotleda kuni 2000 euro suurust toetust.”

Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevuseks, mis tugevdab kogukonna identiteeti, tõhustab koostööd ning panustab kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses objektide rajamiseks ja arenduseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta üle poole. Maksimumsumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ja omafinantseering peab olema vähemalt kümme protsenti projekti koguhinnast.

Taotlusi võib esitada e-posti teel ja tähtaeg on 1. oktoober 2019 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile, Pärnumaal on selleks MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Täpsemad juhendid ja vormid leiab maakondlike arendusorganisatsioonide kodulehelt ja programmi määrusega saab tutvuda siin.

Märksõnad
Tagasi üles