Pärnakad võitlesid koos Euroopa eakaaslastega koolivägivalla vastu (1)

, Kuninga tänava põhikooli Erasmus+ projektijuht
Copy
Kooli väisas kümme külalisõpetajat ja 21 -õpilast.
Kooli väisas kümme külalisõpetajat ja 21 -õpilast. Foto: Liis Raal-Virks

Sel nädalal võõrustas Pärnu Kuninga tänava põhikool Erasmus+ projekti “Today alone, tomorrow in a team! – Creative learning for an inclusive school” (“Praegu üksi, homme meeskonnas! – Loov õppimine kaasavas koolis”) käigus õpetajaid ja õpilasi partnerkoolidest Rumeeniast, Makedooniast, Itaaliast, Hispaaniast ja Türgist.

Projekti eesmärk on pakkuda õpilastele loomingulist ja kaasavat tegevust, et parandada partnerkoolides sisekliimat ja meeskonnatunnet ning ennetada ja vähendada selle kaudu koolikiusu, mis on päevakohane ja prioriteetne kõigis partnerriikides. Kuninga kool on projekti peakoordinaator.

Õpilased osalesid projektinädala jooksul meeskonnamängudes, õppisid ennast paremini tundma ja oma minapilti koostama. Töötukassa korraldatud töötoas omandati teadmisi õige karjäärivaliku tegemise kohta, õpiti avaliku esinemise põhitõdesid, osaleti kunstitöötoas kunstide majas ning teatritöötoas näitleja ja raadiohääle Meelis Sarvega, külastati tervishoiumuuseumi Tallinnas, peeti fotojahti Tallinna vanalinnas ja organiseeriti kultuuride õhtu oma riigi tantsude, laulude ja köögikunsti tutvustamiseks.

Projektinädalal keskenduti koolivägivalla ennetusele. Näiteks kunstiõpikojas valmistasid noored koolivägivallavastaseks kampaaniaks postreid sõnumitega, mis kutsuvad üles kokku hoidma, üksteist toetama, hädasolijat märkama, toetama ja aitama, koolikiusuohvrina abi otsima ja murest julgelt rääkima.

Koolivägivalda kajastavates näidendites käsitleti probleemseid peresuhteid ja toetuse puudumist kodus.
Koolivägivalda kajastavates näidendites käsitleti probleemseid peresuhteid ja toetuse puudumist kodus. Foto: Liis Raal-Virks

Kuue partnerriigi noorte sõnutsi esineb tänapäeval füüsilise ja vaimse vägivalla kõrval väga palju küberkiusu. Teisi noritakse noorte endi ütlust mööda eelkõige erineva välimuse, keskmisest erineva õppeedukuse, seksuaalse orientatsiooni ning paraku rahvuse ja rassi pärast.

Noorte meelest viib koolikius üksinduse, depressiooni, ärevuse, enesevigastamise ja eriti kurbadel juhtudel enesetapuni.

Õpilased märkisid, et peale kehalise ja vaimse vägivalla ning küberkiusu esineb teisigi koolikiusamise vorme, nagu tõrjumine, vältimine ja sallimatus, mida kiusataval on sama valus ja raske taluda kui lükkamist, tõukamist või halvustamist.

Oma kogemuse ja nägemuse koolikiusust tõid õpilased rahvusvahelistes meeskondades lavale, etendades lühinäidenditena koolivägivalla olukordi, mida nad on tundnud, näinud või millest kuulnud. Palju kajastati näidendites probleemseid peresuhteid ja toetuse puudumist kodus, kaasõpilaste tõrjumist ja vägivalda, mis kiusajaile näib naljana, kuid kannatajale jätab füüsilisi vigastusi ja emotsionaalseid haavu.

Sel nädalal võõrustas Kuninga kool Erasmus+ projekti raames õpetajaid ja õpilasi partnerkoolidest Rumeeniast, Makedooniast, Itaaliast, Hispaaniast ja Türgist.
Sel nädalal võõrustas Kuninga kool Erasmus+ projekti raames õpetajaid ja õpilasi partnerkoolidest Rumeeniast, Makedooniast, Itaaliast, Hispaaniast ja Türgist. Foto: Liis Raal-Virks

Koolivägivalda käsitlevaid sketše aitas lavastada Sarv, kes juhendas avaliku esinemise töötuba. Et näidendid kannaksid koolivägivalda ennetavat ja vähendavat sõnumit, lavastati sketšidele õnnelik lõpp ehk anti lahendus olukorra parandamiseks.

Lahendustena nägid õpilased kiusatavate kokkuhoidmist, kiusuohvri märkamist ja toetamist, õpetajatelt abi otsimist ja sõbralikku suhtumist.

Osalemine Erasmus+ projektides ning koostöö eakaaslastega välisriikidest aitab samuti õpilastes arendada sallivust ja teineteisemõistmist, mis on olulised eeltingimused dialoogiks ja koostööks.

Sama projekti käigus külastab esmaspäeval Kuninga kooli ühiskondlikult aktiivne kirjanik Sass Henno, kes peab koolides ausaid loenguid tõsistel teemadel, mis ühtlasi puudutavad koolikiusu.

Tagasi üles