Sindi ja Surju õpilased lähevad kodukandi tööandjatega tutvuma

Karjäärinädalal külastavad koolinoored plastaknaid tootvat Aknakoda.

FOTO: Urmas Luik

Homme lähevad Surju põhikooli ja Sindi gümnaasiumi õpilased karjääriretke käigus kolme kohalikku ettevõttesse. Ettevõtmise eesmärk on äratada noortes huvi kodukandi karjäärivõimaluste vastu ja innustada õpilasi ettevõtlikkusele.

Surju ja Sindi kooli õpilased tutvuvad lähemalt Kõmsis traaditooteid valmistava K.METiga, Pärnu aknatootja Aknakojaga ja pinglagede tootja Vecta Designiga.

9.–12. klassi õppuritele mõeldud karjääriretked toimuvad KredExi eestvedamisel tänavu juba viiendat korda.

“Karjäärivalik on inimese elus üks suuremaid otsuseid ja parim viis saada ettekujutus töömaailmast on ettevõtete tööd nähes. Kui me tahame edendada ettevõtlust ja ettevõtlikkust Eestis, on oluline näidata noortele, et töövõimalused ei asu vaid suurtes tõmbekeskustes, vaid ka kodukandis leidub atraktiivseid võimalusi eneseteostuseks,” lausus KredExi ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus.

“Meie kogemus näitab, et pea 70 protsenti õpilasi on huvitatud külastatud ettevõtetesse praktikale või tööle minekust,” lisas Aus.

Surju põhikooli üheksanda klassi õpetaja Liis Virkuse sõnul on karjääriretked suurepärane viis tutvuda kohalike ettevõtetega. “Parim viis ameteid tutvustada on ettevõtetes kohapeal. Mis saaks õpilasele anda suurema kogemuse vaadeldavast ametist kui võimalus seda katsetada?” rääkis Virkus.

Surju põhikoolis on karjääriõppetunde valikainena pakutud juba kaheksa aastat, et toetada noori nende tulevikuotsuste langetamisel. “Loodame külastatud ettevõtetega edaspidi karjääritööalast koostööd teha,” lisas Virkus.

Karjääriretkede elluviimist rahastab Euroopa regionaalarengu fond. Projekti senise nelja tegutsemisaasta jooksul on programmis osalenud tuhatkond noort.

Sindi ja Surju noored lähevad valguslagesid valmistavasse Vecta Designi ekskursioonile.

FOTO: Mailiis Ollino

Tagasi üles