iDeal kampaania

Paikuse põhikool pälvis aasta võõrkeeleteo tiitli 

“Aasta võõrkeelealase teo 2019” tiitli võitja Paikuse põhikooli esindus.

FOTO: SS Archimedes

Euroopa Komisjoni ning haridus- ja teadusministeeriumi tunnuskiri “Aasta võõrkeelealane tegu” on rahvusvaheline tunnustus. Tiitli saajad valib välja žürii. Silmapaistvamatele laureaatidele antakse preemiagi. Tunnustuse pälvivad leidlikud ja põnevad keeleõppe meetodid.

Selleaastased tunnuskirjad ja preemiad anti üle võõrkeeleõpetajate liidu (EVÕL) 10. aastapäeva konverentsil „EVÕL 10 - sajaga edasi” Tartus.

Kandidaate oli 20 ja tunnustati kolme keeletegu: ühe lasteaia (Veerise lasteaed) ja kahe kooli projekti. Koolidest pälvisid  tunnustuse Pelgulinna gümnaasium ja Tallinna ühisgümnaasium ühisprojektiga ning ainsana väljapoolt pealinna Paikuse põhikool. Paikuse kool sai ka preemia – 500 eurot, peale selle hinnalisi raamatuid ja muid meeneid.

Seda, et Paikuse tegu konkursil nominentide hulka arvati, said õpetajad teada juba suvise tantsupeo ajal Tallinnas, aga nii suurest tunnustusest siis veel unistada ei juletud. Paikuse kool esitas konkursile kaks Erasmus+ projekti: “Kirjaoskus valgustab tulevikku” ja “Euroopa kirjanduse suurteosed”, mis on rahvusvahelised koostööprojektid mitme Euroopa kooliga.

Kirjaoskuse projekti raames tegeldi õpilaste lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja rääkimisoskuse analüüsi ja eri õpetamismeetoditega partnerkoolides.

Projekti uudsus seisnes selles, et õpilased vahetasid kogemusi, diskuteerisid ja tegid järeldusi, töötades rahvusvahelistes rühmades. Töö toimus nii internetikeskkonnas kui projektikohtumistel. Partnerkoolide õpilastest moodustati lugemisgrupid, kes lugesid omavahel kokku lepitud raamatut, täitsid tagasiside töölehti, kohtumisel kujundasid plakati ja tegid sisu kohta maketi.

Koostöös partnerkoolidega valmis metoodiline materjal: neli kogumikku õpetajatele lugemise, kirjutamise ja kõnelemise õpetamise tarvis. Peale selle kogumik aineülese õpetamise materjaliga, kus on näited kriitilise mõtlemise, digitaalse pädevuse, motivatsiooni, õppima õpetamise, ettevõtluse õpetamise ja loovuse arendamise kohta. Kogumikud on kõigile kättesaadavad paberkandjal Paikuse raamatukogus ja veebis.

Kirjanduse projektitöös keskendusid partnerkoolid suurteostele. Kuue riigi õpilased valisid ühe kirjandusteose oma maa kirjanduspärandist. Valitud raamatust koostatati adapteeritud versioon, mis tõlgiti inglise keelde. Seejärel loodi illustratsioonid ja muusika ning dramatiseering. Lõpuks valmis e-audioraamat. Nii tutvusid partnerkoolid projekti käigus muude rahvaste kirjandusega. Kohtumistel osalesid õpilased ja õpetajad Hispaaniast, Kreekast, Saksamaalt, Türgist, Sloveeniast ja Eestist. Paikuse kooli õpilased valisid suurteoseks Nukitsamehe.

Suure töö ja tunnustuse taga seisavad eelkõige Paikuse põhikooli inglise keele õpetajad Kersti Rohtmets, Sirle Varkentin ja Ingrid Lilles, kes põneva keelepraktika kaudu on pannud õpilaste silmad särama.

Aasta võõrkeeleteo paremate tunnustamine.

FOTO: Sirle Varkentin

Tagasi üles