iDeal kampaania

Päikese kool osaleb rahvusvahelises ühisprojektis

Pärnu Päikese kool on põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes.

FOTO: Erakogu

Pärnu Päikese kool alustas sel õppeaastal oma esimese, kaks aastat kestva Erasmus+ projektiga „Coping with students challenging behaviour“ (“Toimetulek õpilaste provotseeriva käitumisega”), mis toetub koolide ja haridusasutuste vahelisele rahvusvahelisele koostööle.

Koordinaatorkoolina juhitakse projekti, milles osaleb neli haridusasutust: Pärnu Päikese kool, Riga Valda Avotina põhikool- arengukeskus Lätist, Posebno osnovno uciliste „d-r Zlatan Sremec“ Makedooniast ja Institut pre pracovnu rehabilitaciu obcanov so zdravotnym postihnutim Slovakkiast.

Eesmärk on toetada kooli õpetajate ja töötajate professionaalset enesetäiendust. Projekt annab partneritele võimaluse toetada koostööd, teineteiselt õppida, jagada kogemusi, arendada ja jagada eri meetodeid, tulemaks toime õpilaste provotseeriva käitumisega.

Kahe aasta jooksul külastavad kõigi asutuste töötajad projekti kaasatud koole, et osaleda avatud tundides, töötubades, kuulata presentatsioone eri teemadel, osaleda aruteludes õpilaste käitumise üle ja näha eripedagoogilist tööd eri riikides.

Riga Valda Avotina põhikool-arengukeskus võimaldab haridust õppimisraskustega õpilastele. Posebno osnovno uciliste „d-r Zlatan Sremec“ on intellektipuude ja autismispektrihäirega õpilaste kool. Institut pre pracovnu rehabilitaciu obcanov so zdravotnym postihnutim koosneb puuetega inimeste kutsekeskkoolist, terviseabi- ja terapeutilise rehabilitatsiooni osakonnast ning sotsiaal- ja töörehabilitatsiooni keskusest.

Tagasi üles