Linn lubab politseikoolil õppesõiduplatsi laiendada

Linnavalitsus leidis, et hoolimata Paikuse asumiseltsi ja Paikuse elanike 417 allkirjaga ühispöördumisest puuduvad ehitusloa väljastamisest keeldumise alused.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnavalitsus otsustas lubada sisekaitseakadeemial Paikuse õppekeskuse õppesõiduplatsi laiendada, seades ehitusloa kõrvalnõueteks müra leviku kontrollmõõtmise enne kasutusloa taotlemist ja nõlvade haljastuse kooskõlastamise linnavalitsusega.

Sisekaitseakadeemia esitas ehitusloa taotluse 2018. aasta augustis. Linnavalitsus küsis ehitusprojekti kohta arvamust Kooli tee 12 kinnistu lähedal elavalt 52 isikult ja korraldas mitu projekti tutvustust. Inimesed ei nõustunud kavandatuga, eriti häiris neid plaanitav ATV-rada ja ligikaudu 50 puu mahavõtmine. Tehtud mürauuringust nende meelest ei piisanud.

Planeerimisosakond peatas ehitusloa menetluse, pani sisekaitseakadeemiale ette teha veel mürauuringuid ja koostada dendroloogiline uuring. Seda kool tegi ja esitas selle aasta augustis uue projektilahenduse, milles oli ära jäetud ATVde harjutusala ja nihutatud õppesõiduplatsi Paide maantee poole, jättes puutumata endise mõisaallee koos ligemale 30 suure tammega.

Pärnu linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare teatel näitas müra modelleerimine, et õppesõiduplatsil kavandatavate harjutuste müratase jääb lubatu piiresse. Roosaare sõnul uuriti õppesõiduplatsi harjutuste ja lasketiiru müra koosmõjugi, ent ka see ei ületanud lubatud norme.

"Müra leviku tõkestamiseks rajab sisekaitseakadeemia Västriku tänava poolsele küljele ning Kooli tee 6, 7 ja 11 kortermaja poolsele küljele kahe meetri kõrguse taimmaterjaliga haljastatud pinnasevalli ja Kalda tee poolsele küljele müratõkkeseina. Kinnistu jõepoolsele piirile on projekteeritud kahe meetri kõrgune piirdeaed," teatas Roosaar.

20. novembril valminud aktsiaseltsi Kobras keskkonnamõjude eelhinnangus analüüsiti õppesõiduplatsi mõju inimeste heaolule ja elukeskkonnale. Analüüsist selgus, et piiriülest mõju kavandatav kaasa ei too. Analüüsist leiab ettepaneku kasutada madalamal asetsevaid või muid tüüpi valgusteid, et platsi valgus ei segaks naabreid.

Ehitusprojektiga tutvunud terviseametil ei ole sellele vastuväiteid, kui helid jäävad alla kehtestatud normi. Linnavalitsus pidas oluliseks, et enne kasutusloa väljastamist mõõdetaks harjutusväljaku tegelikku müra. Õppesõiduplatsi on kavas kasutada tööpäeviti 8–18, üksikutest kasutamistest nädalavahetustel peab sisekaitseakadeemia 14 päeva varem teavitama.

Elanikud on tundnud huvi, kas õppesõiduplatsi ei võiks rajada kuhugi mujale. 6. novembril linnavalitsusele saadetud kirjas teatas sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, et kui treeningurajatiste arendamine Paikusel on võimatu, on akadeemia sunnitud leidma kogu treeningkeskusele teise asukoha.

Siseminister Mart Helme kirjutas 15. novembril Paikuse asumiseltsile: "Arvestades, et ehitusloa menetlus on pikaajaline ja sisekaitseakadeemia on mitme aasta jooksul tellinud omavalitsuse soovist tulenedes kaks projektilahendust ja kandnud menetlusega seoses märkimisväärseid kulusid, ei pea ma menetlusprotsessi katkestamist mõistlikuks hoolimata sellest, et praeguse seisuga Paikusele autodroomi rajamise investeeringuks ei ole rahastust."

Linnavalitsus leidis, et Paikuse asumiseltsi ja Paikuse elanike 417 allkirjaga ühispöördumise kiuste puuduvad ehitusloa väljastamisest keeldumise alused ning ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele ja projekteerimistingimustele. Linnavalitsus otsustas ehitusloa koos kõrvalnõuetega väljastada.

Tagasi üles
Back